Hur pass tungt är ett svart hål? Glöm för en sekund de supertunga bjässarna i mitten på galaxer. Vanliga, ordinära svarta hål alltså, som lever sina odramatiska men ändå sprakande liv i dubbelstjärnesystem, ja de brukar väga 10 gånger solens massa, inte mer. Men nu har man från Geminiobservatoriet på Hawaii lyckats väga ett svart hål i den näraliggade spiralgalaxen M33, och den väger nästan 16 gånger så mycket som solen. Det är helt enkelt för mycket enligt vad man tror sig veta om hur svarta hål i dubbelstjärnesystem lever och utvecklas. Hålet och dess kompanjon — som själv väger hela 70 gånger solens massa — lever nära inpå varann och snurrar runt varann en gång var tredje dag. De nya mätningarna på det här konstiga paret ställer stora krav på teorin om hur tunga dubbelstjärnor utvecklas.
Läs mer hos Chandrateleskopet
Bloggarkosmologen Clifford Johnson kommenterar hos Wired

Bild: NASA/CXC/M.Weiss
Dubbelsystemet M33 X-7, som innehåller en stor blå stjärna och ett litet men ovanligt tungt svart hål, och som ligger bara 40 solradier från varandra, skulle kunna se ut såhär. Hålet är det första av sin typ utanför vår galax som man lyckats väga. (Bild: NASA/CXC/M.Weiss)