18 år av observationer har det tagit; men nu har ett forskarlag med astronomer ledda av NASA bevis för fem stycken exoplaneter kring en och samma stjärna; 55 Cancri i stjärnbilden Kräftan.

Bild: NASA / JPL-Caltech
En enkel teckning för att jämföra femplanetsystemet med vårt eget solsystem. Den gröna ringen markerar ungefär var den beboeliga zonen ligger (Bild: NASA / JPL-Caltech)

En telefonkonferens hölls klockan 19 svensk tid på tisdagkvällen som också sändes live på nätet, där det bland annat framkom att stjärnan befinner sig ca 41 ljusår från oss, och kan ses utan problem i en enkel kikare. Den är ungefär lika stor och lika gammal som vår egen sol.

Redan för 11 år sedan upptäcktes den första exoplaneten kring 55 Cancri, men det visade sig snabbt att det var svårt att få en modell av några få planeter att passa med observationer.
Med upptäckten av denna femte planet, som är cirka 45 gånger tyngre än jorden, kan man säga att alla fem planeterna har relativt cirkulära banor. Systemet liknar därför vårt eget solsystem och tyder på att flerplanetsystem inte tillhör ovanligheterna i universum.

Någon jordliknande planet i ”den beboeliga zonen” (där liv som vi känner det borde kunna hittas) finns det inga tecken på, men om denna femte planet har en relativt tung måne med fast yta kan denna måne isåfall ha flytande vatten på ytan. Eftersom samtliga stora gasplaneter i vårt eget solsystem har flera månar är detta inte helt otänkbart.

Med dagens teknik är det inte möjligt att upptäcka om det finns någon måne där, eller huruvida det finns små planeter en bit ut i systemet. Som Debra Fischer från San Francisco State University påpekade skulle en hypotetisk astronom på motsvarande avstånd från vårt solsystem bara upptäcka Jupiter med den teknik som vi har att tillgå idag.

Många planetletarprojekt är på gång, både från NASA, ESA och andra organisationer, och förhoppningsvis kan vi hitta en jordliknande exoplanet inom de närmaste decennierna.

Mer information om hur upptäckten gått till, bilder, filmer och länkar finns på NASAs hemsida.
Notis i Ny Teknik
SR Vetenskapsradion