Bild: NASA, ESA, och D. de Mello (Catholic University of America/GSFC) & NASA/GALEXM81 (vänster) och M82 i ultraviolett ljus från satelliten GALEX. (Bild: NASA, ESA, och D. de Mello (Catholic University of America/GSFC) & NASA/GALEX)

Det händer mycket interessanta saker när två galaxer passerar förbi varandra. Till exempel blir galaxerna påverkade av varandras tyngdkraft vilket kan leda till att en del av gasen som finns bland stjärnor och runt galaxer slängs ut och bildar svansar, s.k. ”tidal tails”.

Ett välstuderat exempel är M81 och M82 där detta har hänt under en passage som dessutom hat utlöst kraftig stjärnbildning i M82. Duilia de Mello, nu vid Goddard Space Flight Center i USA och tidigare vid Onsala rymdobservatorium nära Göteborg, har lett en ny studie där data från bl.a. rymdteleskopen Hubble och GALEX hat analyserats för att studera stjärnorna i området mellan galaxerna (se bilden).

Hon kom fram till att det finns både gamla och unga stjärnor där. Det betyder för det första att inte bara gas har kastats ut ur galaxerna men också stjärnor som bildades för länge sedan i antigen M81 eller M82. För det andra bildades stjärnor även nyligen, alltså efter senaste passagen, i den befintliga gasen i området. Att stjärnbildning pågår i sådana svansar har man sett ofta och M81/M82 verkar vara ganska medelmåttiga i detta avseende. Eftersom de ligger så nära kan man dock enklare skilja de unga från de gamla stjärnorna.

Uppsalaastronomen Nils Bergvall kommenterar att detta är ett bra exempel på en pusselbit som hjälper till att förstå interaktionen mellan galaxer och ytterligare ett stöd för att det bildas stjärnor så fort det finns en ansamling med gas.

2 KOMMENTARER

Comments are closed.