FNs klimatkommission har släppt sin rapport om vetenskapen bakom klimatförändringarna (SvD, DN, IPCC). Hittills har jag inte hunnit göra mer än bläddra i The physical science basis, den naturvetenskapliga bakgrunden till de övriga förslagen, men den verkar vara jäkligt välskriven och (av förklarliga skäl) ganska spännande läsning.
Vänner av solen är säkert nyfikna på vad rapporten säger om den. IPCC pekar på bristerna i vår förståelse för hur solen påverkar klimatet, och efterlyser mer forskning. Samtidigt tillstår man att det verkar troligt att solen inte kan ligga bakom den senaste tidens uppvärmning. Den som följer den sedvanliga vetenskapliga metoden (som förresten förklaras i rapportens inledning) tvingas i så fall luta åt de bättre bevisade förklaringarna till temperaturhöjningen, framförallt växthusgasutsläppen.

Klimatpanelens tredje rapport kom fram till att förändringarna i solens strålning inte är den huvudsakliga orsak till de temperaturförändringarna under 1900talets andra hälft, om inte de förändringarna kan medföra okända stora rundgångseffekter i klimatsystemet. Påverkningarna från kosmisk strålning från galaxen på atmosfären (via molnbildning) och från förskjutningar av solens spektrum mot ultravioletta våglängder vid hög solaktivitet är i stort sett okända. De senare kan orsaka förändringar i cirkulationen i troposfären via förändringar i statisk stabilitet som resulterar från växelverkan mellan förhöjd uv-strålning med ozon i stratosfären. Mer forskning som undersöker solaktivitetens inverkan på klimatet behövs innan storleken på solens påverkan på klimatet kan konstateras med säkerhet.
(Kapitel 1, avsnitt 1.4.3 i rapportens pdf-version, min översättning).

Mer om solen och klimatet kommer i nästa nummer av Populär astronomi, som släpps den 7 december.
Andra bloggar om: , , ,

Bild: IPCC
Solen finns såklart med på ett hörn i klimatkommissionens nya rapport. (Bild: IPCC)