Jämförelse mellan vårt solsystems beboeliga zon och de som de två forskarlagen räknat ut för Gliese 581. (Bild: A&A)

I april berättade vi om att ett europeiskt forskarlag funnit två jordliknande planeter som skulle kunna härbärgera liv, baserat på deras avstånd till sin stjärna, den röda dvärgen Gliese 581. Nu har två oberoende forskarlag undersökt denna möjlighet närmare och rapporterar att iallafall en av dessa planeter ligger inom den beboeliga zonen runt den röda dvärgen. Det är dock inte den minsta av planeterna, Gliese 581c som det pratades mest om tidigare i år, som utsetts som bästa kandidat: Den ligger för nära stjärnan för att det bland annat ska kunna finnas flytande vatten på ytan! Den mest intressanta planeten har istället visat sig vara Gliese 581d, med en massa på 8 jordmassor eller mer och på ett tre gånger så stort avstånd från stjärnan. Den befinner sig emellertid nära den yttre gränsen för den beboeliga zonen enligt båda forskarlagen, så de livsformer som kan uppstå där skulle sannolikt vara av det primitiva slaget.

Dessa studier, som man kan läsa mer om i Astronomy & Astrophysics press-release här, pekar på att Gliese 581d borde vara ett av huvudobjekten att studera för det kommande gemensamma ESA/NASA-projektet Darwin/Terrestrial Planet Finder (TPF). Dessa rymdbaserade observatoriers främsta mål kommer att vara att söka efter spår av liv i jordlika planeters atmosfärer.

1 KOMMENTAR

Comments are closed.