Kommer ni ihåg Galaxy Zoo som vi skrev om för ett tag sedan? Det är ett projekt där allmänheten kan bidra att klassificera ett stort antal galaxer från kartläggningen Sloan Digital Sky Survey.

Nu har astronomera bakom projektet släppt de första resultaten. Det visar sig att det finns lika många spiralgalaxer med armar böjda medurs som moturs. Det verkar inte heller finnas något område på himlen där fler galaxer snurrar åt det ena än det andra hållet. Allt detta är ingen överraskning om man antar att galaxernas rotation bestäms främst av lokala förhållanden när de bildas och att dessa förhållanden är likadana överallt i universum, i alla fall i genomsnittet.

Men samtidigt har det inte inte varit helt uteslutet att universum föredragit en viss snurriktning eller att det funnits svaga magnetfält i universum som kunde påverka galaxerna. Galax-zoot med sina 100 000 frivilliga har nu alltså bidragit till att visa att så inte är fallet.

2 KOMMENTARER

Comments are closed.