Bild: ESO

Det ligger mycket gas, stoft, och stjärnor mellan oss och galaxer på stora avstånd i universum. Dessa absorberar mycket av det ljus som är på väg mot oss, och därför kan vi inte anta att det vi ser tillhör enbart avlägsna galaxer eller intergalaktisk materia, utan en kombination av båda. Vi kan mäta absorptionen från den mellanliggande intergalaktiska och interstellära materian genom att mäta och kvantifiera absorptionseffekten som kan tillräknas de kemiska elementen som vi känner till. Genom att analysera observerade spektra kan vi sedan separera dessa från de ämnen som förekommer i de avlägsna värdgalaxerna, och till följd, beräkna deras fysikaliska egenskaper.

Ett internationellt forskarlag med Raghunathan Srianand (Pune, Indien) i spetsen har använt ESOs UVES spektrograf för att mäta spektra från en galax på 11 miljarder ljusårs avstånd, och genom detaljerad analys kunnat använda kolmonoxid (CO) för att mäta den avlägsna galaxens temperatur på -263.98 Celsius. Den nya studien stämmer överens med de teoretiskt förväntade värdena och visar att kolmonoxid kan fungera som en termometer för att mäta temperaturer från avlägsna galaxer.

Läs mera hos ESO