Cassiopeja A har länge varit den yngsta kända supernovan i vår galax, med ett explosionsdatum runt 1680. (Själva explosionen verkar inte ha synts på jorden vid den tiden, men vi kan observera resterna av explosionen idag och räkna bakåt) Amerikanska forskare har nu lyckats datera åldern för objektet G1.9+0.3 till runt 140 år, vilket placerar explosionsdatumet runt 1870. Inga rapporter finns om supernovan från den tiden, vilket förklaras av att den precis som Cas A befinner sig nära galaxens centrum och allt optiskt ljus måste ha släckts ut av gas och stoft längs vägen.

http://chandra.harvard.edu/photo/2008/g19/

http://edition.cnn.com/2008/TECH/space/05/14/baby.supernova.ap/index.html