Det ryktas inifrån europeiska rymdorganet ESA om att läget för den planerade Merkurius-sonden BepiColombo håller på att bli besvärligt, både för sonden och för ESA. BepiColombo, som ESA driver i samarbete med japanska rymdstyrelsen JAXA, beräknas börja sin långa resa till Merkurius om drygt 5 år. Notan för ESA beräknades i januari till 665 miljoner euro (ca 6 miljarder kronor). Den siffran kan nu öka avsevärt, enligt vad jag erfarit. På grund av en felberäkning ska sonden nu vara alldeles för tung för sin uppsändningsraket. Det kan enligt min källa innebära antingen att sonden måste projekteras om för att använda en Ariane-raket istället för den planerade ryska Sojuz-Fregat-raketen, med ökade kostnader både för uppsändning och på grund av att den blir försenad. Ett lika obekvämt alternativ skulle vara att helt lägga ner sonden. Samtidigt så är NASAs billigare Messenger redan på väg till Merkurius och kommer fram innan BepiColombo ens kommit iväg.


BepiColombo som den är tänkt att se ut när den når Merkurius 2019. Eller när det nu blir.