Svenske fysikern Max Tegmark förklarade i sitt sommarprogram i juni att det mycket väl kan finnas andra universa än vårt eget. Kanske rentav löjligt många, och några av dem skiljer sig bara lite grann från vårt. Andra kan vara helt spejsat annorlunda. Nu har amerikanske fysikern Fred Adams ställt sig frågan om det finns stjärnor i de tänkbara andra universa, och räknat fram några svar (artikel på ArXiv.org). Om man låter några av fysikens konstanter vara annorlunda, så kan man ändå få till stjärnor, åtminstone i en fjärdedel av de fall som Adams undersökte. I artikelns slutkläm funderar Adams på frågan om hur många av dessa universa skulle kunna hysa liv, och konstatera att till det så krävs det mer, till exempel en vettig uppsättning av grundämnen och något som kan funka som lösningsmedel, typ vatten.

Nybildade stjärnor i hopen NGC 3603 i granngalaxen Stora Magellanska molnet. Är sådana stjärnor – och planeter och så vidare – unika för vårt universum? (Bild: ESO/VLT)