Vad ser man i denna bild?

galaxskugga, bild:NASA, ESA, and The Hubble Heritage Team (STScI/AURA

Jo, det är en mindre galax som råkar ligga längs synlinjen framför en större galax. Där skiner alltså ljuset från den bakre galaxen igenom den främre och man ser tydligt hur den mindre galaxens ytterdelar skymmer bakgrundsljuset från den större. Det är en stor mängd små stoftpartiklar som skymmer ljuset och därför vet man att det finns mycket stoft även utanför de delar där den mindre galaxen syns av sig självt.

Stoft är mycket viktigt i galaxer. Det brukar finnas där det även finns kall gas i molekylform och därmed i områden där nya stjärnor kan bildas. Upptäckten av stoft i galaxernas ytterkanter kan därför förklara varför man ibland ser områden där stjärnor bildas långt ut i spiralgalaxernas skivor.

Tyvärr är det ganska sällsynt att galaxer skymmer varandra på detta viset. Galaxparet ovan är katalogiserat som 2MASX J00482185-2507365 och syns på himlen i närheten av galaxen NGC 253 som är mer närbelägen och därför bättre känd.

Läs mer på engelska i pressmeddelandet eller på Cosmic Variance, en förträfflig vetenskapsblogg.