För er som förra veckan läste om vintergatans avlägsna kusin, M83, på DN. Den är inte så avlägsen trots allt, och då vill jag uppmärksamma den nära kopplingen till Stockholms universitet. 

Spiral galaxen M83 (Bild: ESO)

År 2004 framlade Andreas Andersson Lundgren sin doktorsavhandling på just galaxen M83, som är en av de mest närbelägna spiralgalaxerna och dessutom en av de starkaste emissionskällor man har observerat i kolmonoxid. På grund utav dessa skäl så kan man göra en ovanligt detaljerad analys med hög spatial upplösning av många av de skilda fenomen som galaxer uppvisar. M83 har ett mycket intrikat spiralmönster och en s.k. stav i centrum (se bild ovan). Även om dessa fenomen är de som har givit galaxtypen dess namn, så är de ännu inte till fullo förstådda, varken hur de uppstår, eller hur länge dom överlever. Läs en mera utförlig populärvetenskaplig sammanfattning av Andreas avhandling här. Andreas jobbar nu i Chile som vice stationsanschef för det 12 meter stora submillimeterteleskopet Apex.