Nedsläckningskampanjen Earth Hour den 28 mars sätter fokus på våra ofta onödigt upplysta städer, som Annika skrev här igår. Ljusföroreningar är inte bara slöseri med energi, de gör också att vi riskerar förlora kontakten med vår egen galax. Det menar Josefin Silverfur (FP) och Sven Hovmöller (S), kommunpolitiker i Sollentuna utanför Stockholm, i en debattartikel publicerad i Populär Astronomis marsnummer.

Vi har båda haft förmånen att under uppväxten kunna ta del av den fantastiska existensiella upplevelse det är att se Vintergatan och alla miljoner stjärnor på himlen. Den hisnande känslan av att vår lilla, lilla jord är ensam i universum är svårslagen.

Vi kan dock inte räkna med att våra barn erbjuds samma möjlighet att blicka ut i evigheten.

I Sollentuna, en förortskommun till Stockholm där vi båda bor och är politiska aktiva, kan man nämligen inte längre se Vintergatan.
I tio års tid har Sven Hovmöller haft det som en sport att försöka visa sina barn detta naturens bländande underverk och han har aldrig lyckats. Kanske är det bara otur? Sven bad sin sons lärare i sjätte klass att fråga alla barn i klassen om de hade sett Vintergatan. Inte en enda hade sett den!

Foto: Josefin Silverfur
Onödig upplysning? Idrottsanläggningen Sollentunavallen i Josefin Silverfurs och Sven Hovmöllers hemkommun. (Foto: Josefin Silverfur)

På kommunalpolitisk nivå möts man inte sällan av önskemål om en utökad omfattning av utomhusbelysning i samhället. Belysning av idrottsanläggningar ökar den möjliga nyttjandetiden, belysning av övergångsställen ger förbättrad trafiksäkerhet och belysta gångstråk ger en större trygghetskänsla och leder till minskad brottslighet. Argument som dessa är svåra att bortse ifrån och gör väldigt många i samhället positiva till en ökad omfattning av mängden utomhusbelysning. Det är därför troligt att vi kommer att se ännu mer belysning utomhus och även om argument som en minskad energiförbrukning kan driva fram mål om att t.ex. rikta belysningen rätt och använda nya typer av energisnåla ljuskällor kan vi nog räkna med att natthimlen kommer att urvattnas än mer framöver.

Med insikten om att Vintergatan inte längre kan ses i Sollentuna och medveten om att kraven på oss politiker om än mer belysning kommer att öka la Sven i februari förra året fram en motion till kommunfullmäktige i Sollentuna om att inrätta en ”Vintergatans dag” i kommunen. En dag om året, exempelvis kring vårdagjämningen i slutet av mars i samband med Earth Hour, då gatubelysningen stängs en timme, ett tillfälle att gå ut och titta på och njuta av stjärnhimlen. Vore det molnigt just den dagen fick man hoppas på bättre lycka nästa år, men något år skulle man förhoppningsvis få en chans att visa sina barn det gråa bandet över himlavalvet och kanske kunde detta bidra till att förmedla ett ödmjukt förhållningssätt till livet och naturen.

Man kunde ha önskat att en motion som den om Vintergatans dag skulle kunna vinna gillande. I september meddelade dock både kommunens säkerhetschef och norrortspolisen att de bedömde att en nedsläckning av gatubelysningen riskerade att få negativa konsekvenser för trafiksäkerhet och invånarnas trygghet. Kommunfullmäktige tog fasta på detta och avslog motionen.

Stads- och förortsbarnen som inte har möjlighet att åka till andra, mörkare, delar av landet kommer troligen aldrig att få se Vintergatan. Om inte fler engagerar sig i frågan vill säga. En Vintergatans dag behöver inte vara en fråga som skiljer blocken åt och skulle i princip inte kosta något alls att genomföra. Motviljan sitter troligen inte i ideologi eller omsorg om invånarnas trygghet och säkerhet och heller inte i resursbrist utan snarare i oförståelse och ointresse. Enda sättet att ändra på detta är att fler tar chansen att prata med sina politiker. Vem vet, de kanske aldrig ens skänkt ljusföroreningar eller Vintergatan en tanke.

Sven Hovmöller (S) och Josefin Silverfur (FP) är båda ledamöter i Miljö- och byggnadsnämnden i Sollentuna. Sven sitter dessutom i kommunfullmäktige.

3 KOMMENTARER

  1. Det där med att mer belysning leder till minskad kriminalitet är nog taget ur luften. Övertorneå kommun är ett bra exempel där man, ofrivilligt, minskat på belysningen. Resultatet blev minskad brottslighet. Läs mer på Svd: http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_206469.svd (det finns även en tråd på AstronomiGuiden om detta som jag inte hittar just nu).

  2. Jag försöker undvika att greppa saker ur luften… Vad gäller det där om belysningen och minskad brottslighet litade jag på Brottsförebyggande rådet (BRÅ) som ger stöd för att det finns en sanning i det resonemanget. Du kan hitta lite mer info här: länk [pdf]

  3. Re Dennis
    Frågan är hur stor brottsligheten var innan? Känns som att samma effekt skulle uppnås om busiga-Barra låstes in en månad när det gäller dessa små och begränsade ytor med liten befolkning.

    Bra och rätt belysning (med andra ord belysning som lyser upp rätt saker) ger även en ökad trygghet.

Comments are closed.