’Miljoner kan dö i skräckscenariot’ skriver Expressen. Det handlar om de mest extrema solstormarna som kan slå ut elnät och kommunikationer på jorden. Faran är inte alls ny, men vårt beroende av teknik som kan slås ut av solens värsta magnetstormar gör att det är klokare än någonsin att ta den på allvar. Nu har amerikanska National Academy of Sciences publicerat en rapport som finns att läsa i sin helhet på nätet där man kartlägger riskerna och spanar kring taktik för att undvika de värsta scenarierna. New Scientist har en artikel som summerar sprängstoffet i rapporten.
Ska man oroa sig? Kanske. Inte för att värsta solstormen kommer när som helst (de är sällsynta och vet vet ganska mycket om dem, rent astrofysiskt), utan för att vi är faktiskt väldigt beroende av sammankopplade elsystem som håller igång nästan all vår infrastruktur.
Just nu är solen lugnare än på länge. Under året börjar nästa aktivitetscykel och risken för solstormar ökar fråmåt 2012.
(Bloggen Klimatbluffen kommenterar förresten Expressen-artikeln och drar slutsatsen att solen måste också kunna ligga bakom den globala uppvärmningen. Solens magnetiska aktivitet har ingen stark koppling till klimatet, och inget har hänt hos solen på sistone som skulle kunna förklara temperaturhöjningar. Det går med andra ord bättre att vara alarmistisk om man är klimatskeptisk till sin läggning.)
Följa solaktivitet på nätet kan man göra hos Spaceweather.com och NASA-satelliten SOHO.