Bild: sheisanastronomer.org
Under lanseringen av She Is An Astronomer länkade några av konferensdeltagarnas kvinnor händer tillsammans med strövarprototypen Bridget (t h) som ingår i ESA:s projekt ExoMars.

Under Jenam-konferensen i England i tisdags startade She Is An Astronomer (SIAA), ett av Internationella Astronomiårets hörnstensprojekt. Syftena är att stödja jämställdhet, motverka fördomar om kvinnor inom astronom och vetenskap, samt ge kvinnor redskap för att nå sina mål. SIAA har en egen webbsida med information och resurser, som ska fortsätta fyllas på under året och även i framtiden fungera som en databank för kvinnliga astronomer.
Av de cirka 10 000 astronomer som finns i världen är en fjärdedel kvinnor. En av dessa är 26-åriga Karin Öberg, som i höst tar sin doktorsexamen i astronomi på universitetet Leiden i Holland. Hon fick nyligen NASA:s Hubble Fellowship, ett stipendiat som ges årligen till 17 unga astronomer som har bidragit till förståelse av universums ursprung. Karin är första svenska mottagaren sedan kosmologen Max Tegmark 1996. Hon kommer hon att få forska i tre år på Smithsonian Astrophysical Observatory i Massachusetts, USA. Forskningen sker inom NASAs Cosmic Origins program, och kommer att handla om vilken roll is har i stjärnbildning (BLT).