Bild: Wolfram Alpha
En sökning på ”sky chart” på Wolfram|Alpha får fram en aktuell stjärnkarta.

En ny sökmotor släpptes på nätet i förrgår och den har redan fått en hel del uppmärksamhet. Wolfram|Alpha bygger till skillnad från t.ex. Google inte på att söka igenom en massa hemsidor utan försöker själv komma fram till ett bra svar. Detta genom att ha superdatorer som kan räkna ut saker samt gräva fram information ur stora databaser.

Och lite astronomi kan den också. Några exempel på frågor man ka få svar på:

Skriv gärna en kommentar om du kommer på flera bra astronomifrågor som funkar med Wolfram|alpha.

2 KOMMENTARER

  1. Hej! Jag heter Per Åkesson är 55 år och har alltid varit intresserad av astronomi sedan barnsben. Men, jag saknar grundkunskaper i teoretisk fysik och matematik på högskolenivå för att kunna sätta mig in i och förstå vissa förhållanden som tycks råda i universum. Jag har två frågor:
    1.) I vissa sammanhang talar man om universums diameter med tal som vida överskrider 30 miljarder ljusår, hur kan det vara möjligt när Big Bang inträffade för ca 13 (12,7 ) miljarder år sedan och inget rör sig fortare än ljuset i vacuum dvs. 300.000km /s vilket ger vid en ”enkel huvudräkning” att ljus som når oss från motsatta håll i universum inte kan ha färdats längre än ca 13 (12,7 ) miljarder ljusår? Det innebär att det kända universums diameter knappast kan vara större än ca 26 miljarder ljusår då spridningen från nollpunkten i Big Bang borde skett lika långt och i samma fart (dvs. högst med ljusets hastighet ) åt alla håll..!?

    Kanske hänger svaret samman med fråga två som lyder:
    2.) Man har kommit fram till att universum expanderar, och expanderar snabbare (?) ju längre ut i universum man mäter, detta lär hänga samman med att den ”mörka materian” som utgör huvuddelen av all universums materia är så väldigt mycket större än den tidigare kända synliga materian, borde inte denna enorma mängd materia stoppa utvidgningen pga. den väldiga gravitation som denna enorma massa utgör..? Ju mindre massa en kropp har, desto mindre gravitation, ju större massa en kropp har, desto större eller starkare gravitation utgör den kroppen på sin omgivning, hur hänger det ihop..!?? Jag tror mig förstå att det har, eller delvis har med Einsteins allmänna och speciella relativitetsteori att göra.
    Tacksam för begripligt svar.

Comments are closed.