Bland molekylerna i rymdens svala stjärnbildande områden återfinns C2H5OH, ett viktigt ämne om man ska skåla ordentligt. Som Carina Persson tipsade nyligen på Rymdkanalen är nu Populär Astronomi-bloggaren Eva Wirström disputerad astrokemist vid Chalmers tekniska högskola. Hennes avhandling finns sammanfattad här på engelska. Bland annat har hon analyserat data från svenska satelliten Odin och undersökt hur – och varför – det lyser om vattenmolekyler i just gasmoln som kring Orionnebulosan och i närheten av Vintergatans centrum (bilden). Grattis Eva!