Norge är världsledande inom solforskning och kosmologi, men ligger efter när det gäller andra aspekter av astrofysiken. Det är en av slutsatserna i en internationell utvärdering av fysikforskning i Norge som precis offentliggjorts (Universitetet i Oslo, Forskningsrådet). Ordförande för utvärderingen har varit uppsalaastronomen professor Bengt Gustafsson. Kommittén finner att norsk fysik i allmänhet halkar efter jämfört med grannländerna och uppskattar att anslag bör öka med cirka 30 procent för att kunna nå upp till nivån i jämförbara länder. När det gäller astronomin så tycker Gustafsson och hans kolleger att norrmännen bör komplettera sol- och kosmologiforskningen, nu koncentrerad vid Universitetet i Oslo, med forskning om stjärnor och galaxernas utveckling. Utvärderarna tycker också att Norge bör överväga att gå med i europeiska sydobservatoriet ESO (som verkar vilja samma sak, om man ska bedöma utifrån ESO:s satsning på informationsmaterial på norska). Rekommendationerna för norsk rymdfysik i rapporten är något mindre tydligt formulerade men man pushar i alla fall inte för att Norge storsatsar på internationella radaranläggningen EISCAT-3D där Sverige är en viktig spelare.
Hela rapporten hos norska Forskningsrådet (pdf)


Vid Universitetet i Oslo är man experter på solen – och på att leta efter potentiellt omvälvande konstigheter i universums bakgrundsstrålning (bilden). (Bild: I. Wehus m. fl., via Nicolaas Ervik Groenebooms hemsida)