Kepler ser ut att fördubblar antalet kända planeter runt andra stjärnor. (Bild: NASA/Kepler Mission/Wendy Stenzel)

Under tisdagen släpper NASA:s rymdteleskop Kepler en lista över drygt 300 helt nya planetkandidater runt andra stjärnor (pressmeddelande hos NASA). Kepler har under det senaste året stirrat på 156 000 stjärnor i stjärnbilden Svanen för att med med sin 95 megapixels-kamera letar efter små ändringar i deras ljusstyrka. Nu släpps den första informationen om vilka av dem som ibland blinkar, kanske på grund av en okänd planet. För att bekräfta de minsta, mest jordlika planeter i de insamlade data kan kräva flera år av observationer, men redan nu ger stjärnornas samlade blinkningar hittills en bild över vilka planetupptäckter som Kepler kommer att kunna säkra framöver. Statistiken presenteras i en artikel på arxiv.org och det kommer mer om resultaten från Keplers hemsida hos NASA.
Kepler visar sig vara bra på att hitta planeter i Neptunus storleksklass, men det finns även kandidater som är ungefär lika stor som jorden. Att bekräfta i synnerhet de minsta, mest spännande planeterna är inte alls lätt, och kommer med all säkerhet att ta tid. Ett stort hinder för Kepler är dessutom att kandidatstjärnorna ligger på norra himmelshalvan och går inte att se från det instrument som är bäst på att bekräfta planetkandidater, spektrografen HARPS som ESO driver i Chile. Norra halvklotet har ännu inget motsvarande, vilket betyder att instrument som danskbyggda FIES vid Nordiska teleskopet NOT på La Palma används för att följa upp Keplers hetaste kandidatplaneter. Räkna alltså med att nordisk teknik ligger bakom några av Keplers kommande upptäckter.
Framöver kan ny svensk teknik komma att användas för att hitta våra medjordar i galaxen, men inte lika fort som vi hade hoppats. När Prismasatelliterna Mango och Tango sänds upp från Ryssland idag är det värt att komma ihåg, som Thomas von Heijne påpekar i dagens SVT Rapport, att ESA inte längre satsar på det djärva projektet Darwin där Prismas erfarenhet av formationsflygning skulle kommit väl till pass.
Mer planetgott: New York Times om Keplers kandidatsläpp, Om vi ska hitta nya jordar bör vi leta alla slags nya planeter, skriver astronomen Caleb Scharf i Scientific American.