Illustration av en asteroid som närmar sig jorden. Bild: Detlev van Ravenswaay, Astrofoto, Peter Arnold Images, Photolibrary

Många av oss minns kanske den korta våg av filmer under det sena 90-talet som inriktade sig på enorma asteroider som hotade jordens överlevnad (Armageddon, Deep Impact, Asteroid …). Det var bara på låtsas då, men hotet kan vara verkligt och forskare runtom i världen observerar och analyserar ständigt den enorma mängd föremål som rör sig inom vårt solsystem och som kan komma hotfullt nära jorden.

Nu har en internationell forskargrupp publicerat upptäckten av ett nytt hot från asteroiden 1999 RQ36 som möjligen kan kollidera med jorden. Det är ingen anledning att oroa sig dock, eftersom hotet är beräknat uppstå först om 172 år, men det är värt att berätta för barnbarnen eftersom den har en chans (eller risk) på 1/1000 att träffa jorden.

Riskbedömningen av att en asteroid ska träffa jorden beräknas utöver dess totala bana, så risken på 1/1000 är spridd över en längre tid än bara ett år, men ofta är hotet centrerad på ett specifikt år eller kort årsintervall. ”Den totala sannolikheten för att asteroiden 1999 RQ36 kolliderar med jorden är beräknad till 1/1000, men det som överraskar är att mer än hälften av risken är centrerad just på året 2182”, kommenterade Maria Eugenia Sansaturio från Valladolid Universitetet i Spanien.

En chans  på 0.1% är hotfullt vad gäller asteroider och forskare hotet med stort allvar. Men man ska inte glömma att mycket kan hända på 172 år, speciellt eftersom varje liten förändring kan ändra på 1999 RQ36 bana och flytta den bortom risken att kollidera med jorden. Ett bra exempel är asteroiden Apophis som upptäcktes 2004 och beräknades ha en chans på 233 att kollidera med jorden år 2029. Det är än så länge det största hotet som upptäckts från en asteroid, men efter ytterligare observationer av asteroiden sänktes hotet, och idag beräknas asteroiden ha som mest en chans på 250,000 att träffa oss år 2036.

Så även om risken verkar stor att asteroider kan hota jorden, är det en lång tid kvar tills hotet kan bli verkligt och mycket kan hända tills dess så vi kan sova lugnt en bra tid framöver. Alla dessa möjliga hot genom åren visar dock på att risken finns att det kan hända, men när vi kan upptäcka dom så långt i förväg kan vi hoppas på att ha lång tid på oss att göra oss av med hotet.