Föränderlig sol: en flare kastar ut het gas från ett solfläcksområde under tre timmar den 12 november 2010. Bilder: NASA/SDO

Kan man verkligen lita på solen? Det är en rimlig fråga även om det vore oschysst (för att inte säga fel) att tillskriva solen den senaste tidens klimatförändringarna. Nu råder det dessutom kallt vinterväder i norra Europa och klimatet diskuteras på FN-möte i Mexico. Solens föränderlighet är ämnet när Svenska Astronomiska Sällskapet ordnar solkväll i Stockholm torsdagen den 2 december, och min kollega solfysikern Dan Kiselman kommer dit för att berätta om den senaste solforskningen. Solens senaste aktivitetsminimum var ovanligt långt och exakt hur det påverkar klimatet på jorden är ännu inte helt utrett (ett exempel på Real Climate, ett annat hos Uppsalainitiativet). Jag ringde upp Dan som hälsar att han kommer att berätta om alla möjliga slags opålitligheter hos solen, inte bara dessa. Till exempel några miljarder år i framtiden då den blir röd jätte och kan sluka jorden…
Kommer det att bli skrämmande, Dan?
– Det blir det, säger han.
Du menar när du blickar långt in i framtiden alltså?
– I det korta loppet kan det också hända saker.


Nybelönad: Frida Stenebo, här fram för 20-meters radioteleskopet i Onsala. (foto: Robert)

Spännande kan det också bli för lägerledaren, amatörastronomen, bloggaren och energiknippen Frida Stenebo, som samma kväll får ta emot en astronomiskt fin utmärkelse med tillhörande prispengar. Frida är nämligen årets mottagare (och den andra någonsin) av Rosa Tengborgs ungdomsstipendiat. Att hon ska till Stockholm har hon redan avslöjat på sin blogg, men inte varför. Grattis Frida!