Planck är ett nytt rymdteleskop som bara har ögon för väldigt långvågigt ljus – alltifrån radiovågor och mikrovågor hela vägen till infrarött. Det här är ljus från rymden som inte går att se från jorden, eftersom det absorberas av luften.

I samband med det 217:e mötet för AAS (American Astronomical Society) så fullkomligt sprudlar det fram nyheter de närmaste dagarna, och bland dessa är en av de hetaste de fina nya data från Planck som man nu kan presentera. I den första bilden (se nedan) kan man tydligt urskilja diffus strålning från vår egen galax, och man kan också se den kosmiska bakgrundsstrålningen. Det här är alltså relativt obruten mark och det är förstås väldigt spännande att kunna se det här med så stor detaljrikedom för första gången.

Bland annat försöker man undersöka variationer i den kosmiska bakgrundsstrålningen, som kan hjälpa astrofysiker och kosmologer att bättre förstå hur de första strukturerna i universum bildades. Teamen bakom Planck är just nu fullt sysselsatta med de första 12 månadernas insamlade data. Genom att studera Plancks nio olika våglängdsband kommer man inte bara att lära sig mer om bakgrundsstrålningen utan man kommer också att kunna skapa en väldigt detaljerad bild av hur vår egen galax ser ut.Efter ett år har Planck kommit fram till den här mycket detaljerade bilden av universum i frekvenser från 30 till 857 GHz – ljus som inte går att studera från marken (Bild: ESA, HFI och LFI)

Läs mer om Planck och dessa första data här.