Hannys Voorwerp – gas från en galaxkrock, upplyst av
en slocknad kvasar – avbildad med Hubbleteleskopet.
(Bild: NASA/ESA/W. Keel/Galaxy Zoo)

Holländska läraren Hanny van Arkel är en helt ny typ av astronomisk kändis. Drygt tre år sedan var hon bara en av de tusentals entusiaster som fastnade framför datorn och klickade på galaxbilder åt crowdsourcing-projektet Galaxy Zoo. Bland bilderna från kartläggningsprojektet SDSS blev hon nyfiken på en galax med en egendomlig blå fläck under den. ”What’s the blue stuff below?”, frågade hon på Galaxy Zoos forum, och jakten på en förklaring var igång. Objektet kallades Hanny’s Voorwerp (Hannys objekt).
Forskare kopplades in, uppföljningsobservationer gjordes och i en forskningsartikel som publicerades 2009 föreslog astronomen Chris Lintott med kollegor (däribland Hanny själv) en möjlig förklaring. Observationerna visar att det blåa objektet är ett stort och ovanligt hett gasmoln som troligen lyser på grund av att den bestrålats från galaxen intill. Men av vad? Spiralgalaxen IC 2497 är inte speciellt udda. Slutsatsen är att tills nyligen innehöll galaxen en starkt lysande kvasar i sin kärna: alltså det synliga kännetecken av ett hungrigt supertungt svart hål i mitten av en ung galax. Tills nyligen, alltså: för kanske bara hundra tusen år sedan slocknade kvasaren, medan gasen i Hannys Voorwerp lyser ännu.
En helt ny bild, tagen med Hubbleteleskopet, presenteras idag vid Amerikanska astronomiska sällskapets vintermöte i Seattle (pressmeddelande hos Hubbleteleskopets europeiska hemsida). Bilden visar att gasen i Hannys objekt hör samman med gasen i galaxen, och tycks bekräfta att objektet bildades när gas rivits loss i en tidigare krock mellan IC 2497 och en mindre, gasrik galax.


Vad är den blåa grejen nedtill? undrade Hanny.
Bild: SDSS

Hanny van Arkel har en egen hemsida med allt om henne själv, Galaxy Zoo och historien om hennes objekt och hur den förklarats. Storyn har också blivit en tecknad serie. Astronomen Bill Keels sida om Hannys Voorwerp samlar info om forskningen kring det. Hanny rapporterar dessutom idag från mötet i Seattle på sin blogg och berättar hur det är att vara en alldeles modern amatörastronomisk kändis.