Jakob Nordin är doktorand i fysik vid Stockholms universitet. Den här veckan har han varit i USA för att presentera vad han och sina medarbetare upptäckt om avlägsna supernovor och stoftet som skymmer dem. Artikelversionen av hans poster på mötet finns att läsa på arXiv.org.


Jakob Nordin
(foto: AlbaNova.se)

Två gånger om året möts USA:s astronomer, organiserade i AAS (American Astronomical Society, Amerikanska astronomiska sällskapet) för att presentera sin forskning. Det 217:e (vinter) mötet ägde rum januari 10-13 i Seattle.

De mest välbesökta föredragen var John Mathers uppdatering av statusen för Hubble-teleskopets efterföljare, James Webb Space Telescope (JWST), samt beskrivningen av de första resultaten från Planck-satelliten. Reaktionerna var dock något återhållna: NASA vet ännu inte hur mycket JWST kommer att kosta, även om de hade vetat det vet ingen om eller när pengarna finns (då USAs nya kongress ännu inte har godkänt budgeten). Planck-kollaborationen har nu släppt kataloger över egenskaper hos en mängd intressanta astrofysikaliska strålningskäller, men ingenting sades om vad alla väntade på: mätningar av den kosmiska bakgrundsstrålningen och de spår av big bang som finns sparat där.

Ett annat tema som återkom ofta var exoplaneter – både hur de kan upptäckas och vad vi kan säga om dem.

Men hjärtat av AAS-mötena är inte de stora föredragen utan den stora mängd av mer specialiserade sessioner som hålls under under större delen av dagarna: Det finns ofta tiotals olika parallellsessioner att välja mellan vid varje tidpunkt och dessa är i sin tur uppbyggda av en mängd presentationer av pågående forskning. Dessa hålls strikt korta (5 eller 15 minuter). Sammantaget ger detta en överväldigande känsla för den stora bredden av ämnen inom nutida astronomi!

Personligen har jag följt spännande diskussioner gällande föregångarstjärnorna till typ Ia supernovor, och hur supernovor i olika galaxtyper skiljer sig åt. Det är också glädjande att nästa generations instrument för studier av kosmologiska parametrar och den mörka energin (vars upptäckt supernovorna låg bakom), Dark Energy Survey (DES), fortgår planenligt och kommer att göra sina första observationer om ca ett år.

Jakob Nordin