Den 16:e antennen till radioteleskopanläggningen ALMA (Atacama Large Millimeter Array) är nu på plats sedan en veckas tid, och därmed är anläggning klar för att börja sina första observationer (pressmeddelande hos ESO). Varje antenn är 12 meter i diameter, och antennerna är utplacerade med upp till flera kilometers mellanrum för att åstadkomma en upplösning på 10 millibågsekunder, vilket är bättre än Hubble-teleskopet. ALMA kommer observera på våglängder runt 1 mm, vilket klaras av tack vare sin placering på 5000 meters höjd, då dessa våglängder absorberas starkt av atmosfären.

Foto: ESO

I sin slutliga version kommer ALMA ha 66 antenner, och kommer då vara det dyraste observatoriet byggt på jorden, med en uppskattad kostnad på 10 miljarder kronor. Sverige är med och bidrar både med design av anläggningen och konstruktion av radiomottagare med avancerad nanoteknik på Chalmers tekniska högskola och Onsala rymdobservatorium.

Till den första observationsrundan nu till hösten har över 1000 ansökningar kommit in, varav bara cirka en tiondel kommer hinna utföras.