Skottsekunden – snart ur tiden? (Klicka för att se sekunden passera i videon gjord av signaturen LeapSecond)

Vår tideräkning och jordens kan snart gå skilda vägar. Den 19 januari 2012 röstar experter i radiokommunikation på ett stort möte i Genève, ordnad av Internationella teleunionen (ITU), om ett förslag som omdefinierar UTC, koordinerad universell tid. Går det igenom innebär det slutet för skottsekunden, den lilla tidsförskjutningen som infördes 1972 för att se till att våra klockor stämmer överens med jordens rotation och därmed med solens upp- och nedgångar. Sedan starten har det införts 24 skottsekunder. En till får vi, kanske en av de sista, vid midnatt den 30 juni i år.

Förslaget att från och med 2018 koppla loss klockorna från jordens egen tidshållning, och därmed astronomins, är kontroversiell. För våra datorer blir det lättare om de slipper de besvärliga skottsekunderna. Till exempel hanterar Google skottsekunderna genom att sakta ner sin tideräkning istället för att skjuta in den extra sekunden. De mest tidskritiska systemen, de amerikanska gps-satelliterna till exempel, struntar redan i skottsekunderna och håller en egen tideräkning.

För astronomer och andra som behöver ha koll på jordens läge jämfört med himlen kan det innebära huvudvärk framöver, även om det dröjer rejält innan skillnaden mellan klocktid och jordens blir märkbar för de flesta. Situationen påminner om milleniebuggen, men omröstningen för tankarna till Pluto, som 2006 röstades bort som planet. Går skottsekunden samma väg? Inför mötet i Genève fick ITU:s medlemsländer rösta informellt i frågan, och bara 3 av 13 svarande ville behålla nuvarande definitionen av UTC med sina inskjutna sekunderna. Skottsekundens tid kan vara snart förbi. Kommer vi att sakna den?

Läs även ledaren i Economist, en artikel i Guardian, och forskarnas tankar om saken från konferensen The Future of UTC i oktober 2011.