Den ögonliknande stoftskivan runt Fomalhaut och dess nu detroniserade planet. Bild: NASA/ESA/P. Kalas (UCB)

Exoplaneten runt den kända ljusa stjärnan Fomalhaut upptäcktes 2008 i bilder tagna med Hubbleteleskopet, något som blev en stor nyhet i både Populär Astronomi och andra medier. Nu visar infrarödbilder tagna med rymdteleskopet Spitzer att ljuspricken i Hubbles bilder inte kan vara en planet, något som Kari på Rymdsonder redan rapporterat.
Vi slog en signal till Markus Janson, svensk astronom vid Princetonuniversitetet i USA, som ledde den nya studien.
PA: Blev du överraskad när du märkte att planeten inte syntes med Spitzer?
– Nej, det var egentligen ingen större chock! Jag var mest bara glad över att observationerna och analysmetoden fungerade så fantastiskt bra. Då kunde jag få ett konkret svar på frågan om det verkligen rörde sig om en planet eller inte.
PA: Astronomer tror att ringen av stoft runt stjärnan visar att det måste finnas en planet där. Hur hur hittar vi den riktiga planeten?
– Ringens form tillåter ett brett spann av möjliga planetmassor. Så planeten kan vara allt från svår till fullständigt omöjlig att upptäckta den med dagens teleskop.

Lyser inte som väntat i infrarött. På Spitzerteleskopets bild av Fomalhauts omgivning saknas objektet som Hubble upptäckte. Pilen visar var planeten borde ha synts.

PA: Det här är inte första gången som en exoplanetupptäckt visar sig inte stämma. Hur många fler exoplaneter skulle avdunsta om sanningen kom fram?
– Jag skulle säga att uppemot fem procent av dem. Det finns åtminstone en handfull rapporterade planeter som man nog kan utgå ifrån att de inte finns. Man kan dock vara ganska säker på att de allra flesta planetkandidater som rapporterats verkligen är riktiga planeter. Med hjälp av de kandidater som upptäckts med passagemetoden som kunnat bekräftas med radialhastighetsmetoden – och vice versa – har vi kunnat skaffa oss en god statistisk uppfattning om hur vanliga olika typer av ”false positives” är. Till exempel kan vi säga att åtminstone 90 procent av de kandidater som Keplerteleskopet upptäcker antagligen finns på riktigt. Med undantag av fallet Fomalhaut kan man i allmänhet vara säker på att de direkt avbildade planeterna existerar.

Vad var då ljuspricken i Hubblebilderna? Kanske resterna efter en krock mellan asteroider, gissar Markus Janson och hans medarbetare. Deras forskningsartikel, som publiceras snart i Astrophysical Journal, kan du läsa här på ArXiv.org.

1 KOMMENTAR

Comments are closed.