I höst kommer regeringen men en ny forskningspolitik och alla blir lite spända inför det. Efter AstraZenecas nedläggning av sin forskningsavdelning kom debatten om forskning i allmänhet (senast Lars Mattssons inlägg här).

Nu går Rymdstyrelsens ordförande Peter Egardt och generaldirektör Olle Norberg ut och efterlyser en riktig rymdpolitik i SvD (se även Publikt och Waldemar Ingdahl). Kan vi inte få ett litet stycke i forskningproppen om allt nyttigt som Sveriges rymdindustri ändå gör? frågar de.

Tycker Jan Björklund att det är tillräckligt coolt med rymden för att göra som de Egardt och Norberg föreslår?

Det vet väl ingen. Men det finns faktiskt skäl för dig, och för politikerna, att ha åsikter om rymden. Vi behöver inte tycka likadant. Här finns 6 förslag på hur man kan profilera sig. Om man törs!

  1. Nationellt eller internationellt? Sett till folkmängden är vi bra på rymden, men vi är också med i internationella samarbeten som europeiska ESA (och därmed Christer Fuglesang i rymden). Vill du ha mer lokal och effektiv rymdverksamhet eller mer internationellt slagkraftig sådan?
  2. Mer övervakning eller mindre? Försvaret, EU och främmande makter är alla intresserade av satellitövervakning inom säkerhetsområdet. Tycker du att rymdtekniken ska värna integritet eller nationell säkerhet?
  3. Klimat och miljö, men hur mycket?. Ska vi förstå och lösa dagens klimatproblem behöver vi både satelliter i rymden och atmosfärsexperter på jorden. Vill du kräva grön bränsle i raketer och en lösning på rymdskrotsproblemet, eller inte?
  4. Hur hanterar vi nya rymdordningen?. Företag som SpaceX och Virgin Galactic konkurrerar nu med de stora aktörerna. Vad gör vi med Rymdbolaget SSC och rymdturismens Spaceport Sweden, investera eller låta andra göra det?
  5. Drömmar vi om framtiden?. Kennedys USA valde att åka till månen, och drömmarna finns kvar att inspirera med. Ska vi hitta liv på andra planeter, skicka en svensk sond till en asteroid eller låta bli?
  6. Rymdvägen till unga?. Unga lockas av rymden till teknik och vetenskap. Vill du göra det lättare för skolan, rymdbranschen och samhället att utveckla och bredda intresset, eller låta marknadskrafter fixa saken?

Något finns för alla partier att plocka. Det handlar inte bara om ett val mellan sjukhus och rymdraketer.