I höst kommer regeringen men en ny forskningspolitik och alla blir lite spända inför det. Efter AstraZenecas nedläggning av sin forskningsavdelning kom debatten om forskning i allmänhet (senast Lars Mattssons inlägg här).

Nu går Rymdstyrelsens ordförande Peter Egardt och generaldirektör Olle Norberg ut och efterlyser en riktig rymdpolitik i SvD (se även Publikt och Waldemar Ingdahl). Kan vi inte få ett litet stycke i forskningproppen om allt nyttigt som Sveriges rymdindustri ändå gör? frågar de.

Tycker Jan Björklund att det är tillräckligt coolt med rymden för att göra som de Egardt och Norberg föreslår?

Det vet väl ingen. Men det finns faktiskt skäl för dig, och för politikerna, att ha åsikter om rymden. Vi behöver inte tycka likadant. Här finns 6 förslag på hur man kan profilera sig. Om man törs!

 1. Nationellt eller internationellt? Sett till folkmängden är vi bra på rymden, men vi är också med i internationella samarbeten som europeiska ESA (och därmed Christer Fuglesang i rymden). Vill du ha mer lokal och effektiv rymdverksamhet eller mer internationellt slagkraftig sådan?
 2. Mer övervakning eller mindre? Försvaret, EU och främmande makter är alla intresserade av satellitövervakning inom säkerhetsområdet. Tycker du att rymdtekniken ska värna integritet eller nationell säkerhet?
 3. Klimat och miljö, men hur mycket?. Ska vi förstå och lösa dagens klimatproblem behöver vi både satelliter i rymden och atmosfärsexperter på jorden. Vill du kräva grön bränsle i raketer och en lösning på rymdskrotsproblemet, eller inte?
 4. Hur hanterar vi nya rymdordningen?. Företag som SpaceX och Virgin Galactic konkurrerar nu med de stora aktörerna. Vad gör vi med Rymdbolaget SSC och rymdturismens Spaceport Sweden, investera eller låta andra göra det?
 5. Drömmar vi om framtiden?. Kennedys USA valde att åka till månen, och drömmarna finns kvar att inspirera med. Ska vi hitta liv på andra planeter, skicka en svensk sond till en asteroid eller låta bli?
 6. Rymdvägen till unga?. Unga lockas av rymden till teknik och vetenskap. Vill du göra det lättare för skolan, rymdbranschen och samhället att utveckla och bredda intresset, eller låta marknadskrafter fixa saken?

Något finns för alla partier att plocka. Det handlar inte bara om ett val mellan sjukhus och rymdraketer.

2 KOMMENTARER

 1. Ja, visst ska vi vara med i rymdsatsningar! Jag har med intresse läst de senaste veckornas debattinlägg i forskningsfrågan och tycker liksom Lars Mattsson att det behövs en rejäl satsning på en bred bas för grundforskning inom astronomin.
  En framgångsfaktor för arbetet är en ordentlig naturvetenskaplig utbildning redan i grundskola/gymnasium. Vi måste engagera ungdomar i astronomi (Det kan ju inte vara särskilt svårt. Astronomi är ju spännande!). Ett större astronomiintresse skapar förutsättningar för utveckling av grundforskningen.
  Det här handlar inte om några stora kostnader. Det är en investering för framtiden. Om vi inte förbättrar naturvetenskaplig grundutbildning så är det inte bara Astra Zenecas forskning som läggs ner.
  Självklart bör vi samarbeta inom ESA, men det får inte helt ta död på egna rymdinitiativ. Så låt oss hoppas att några av de satellitförslag som presenterats av Rymdstyrelsen faktiskt förverkligas. Och låt skolungdomar rösta om bästa förslag!

 2. Ett lovvärt initiativ. Men inte ett ord om att det nuvarande förbudet mot privat rymdverksamhet i Sverige skall upphävas. Förbudet infördes i början av 80-talet, där man gav staten monopol kring rymdverksamhet. Detta begränsar klart utvecklingen i Sverige inom rymdverksamheten.

  Lag om rymdverksamhet 1982:963, URL
  https://lagen.nu/1982:963, ”Svensk fysisk eller juridisk person får inte heller bedriva rymdverksamhet någon annanstans utan tillstånd”

  Frågan om förbudet har diskuterats i en en av diskussionstrådarna på Piratpartiets hemsida:
  http://www.freelists.org/post/skriva/Litet-om-rymdfrbudslagen
  https://forum.piratpartiet.se/showthread.php?p=163569

  Samma dag som deras artikel publiceradas antog Ung Pirat, på sin kongress, motionen En progressiv rymdpolitik. Med den antagna motionen går det lungt att säga att PP driver den mest progressiva
  rymdpolitiken av alla politiska grupperingar.
  http://nipe.me/2012/03/27/om-rymdpolitik/

  Rymden är människans framtid, ifall vi skall ha någon framtid. Det är något jag önskar mig. I rymden finns outtömliga resurser och möjligheter. Ex-vis finns alla nödvändiga mineraler mänskligheten
  någonsin skulle behöva i asteroidbältet mellan Mars och Jupiter. Oändligt med energi finns i ex-vis vår sol. En tumme av solflare skulle räcka till att försörja vår värld i sekler.

  Neil deGrasse Tyson, vetenskapsmannen, astrofysikern och rösten bakom TV-serien PBS Nova, vittnade häromdagen inför Senate Science Commitee, varför vi skall investera i framtiden, i rymden.

  Neil deGrasse Tyson Testifies Before Senate Science Committee, March 7, 2012
  http://www.youtube.com/watch?gl=US&v=rmKlA_UnX8c

Comments are closed.