Minns ni vänböckerna från småskolan? Ni vet de där klasskamraterna skulle fylla i sina intressen, favoritmat etcetera. Dessa vänböcker var (och är) en inkarnation av en företeelse med långt äldre förtecken. Under 1500-talet gick de under den latinska beteckningen Album Amicorum och var då vackert utförda autografsamlingar. Dessa levde sedan vidare under århundradena men kom under senare delen av 1800-talet att ändra skepnad genom att  fotografier (ofta signerade) introducerades.

Nyligen publicerade det holländska universitetsbiblioteket i Leyden en nätupplaga av en unik astronomisk vänbok av denna senare modell. Vänboken hade ursprungligen sammanställts av fysikern och nobelpristagaren Hendrik Lorentz och getts i gåva till astronomen och föreståndaren vid Leiden-observatoriet Hendrik van de Sande Bakhuyzen (1838-1923) i samband med dennes pensionering 1908. Boken, som idag återfinns i universitetsbibliotekets specialsamling, är en lika rejäl som bräcklig pjäs, så bräcklig att den måste hanteras med yttersta försiktighet. Men nu finns den alltså att tillgå digitalt.

Sidan för Pulkova-observatoriet från Album Amicorum för H.G. van de Sande Bakhuyzen. Notera svensken Oscar Backlund uppe till vänster. Han var föreståndare för observatoriet från 1895 fram till sin död 1916. Bild: Leiden University Library, Leiden Observatory Archives.

Boken är sorterad efter länder och observatorier. Den börjar i Nederländerna med Bakhuyzens eget observatorium i Leyden, och gör sedan nedslag runt om i Europa. I de flesta fall viks en hel sida, ibland flera, åt ett specifikt observatorium och innehåller fotografier på personal, byggnader och instrumentering. Sverige är förstås representerat, men bara i form av en serie porträttbilder. Så vill du få en doft av en svunnen tid då teleskop fortfarande såg ut som teleskop, då astronomerna bar hår i ansiktet och då Pulkova-observatoriet fortfarande var den astronomiska världens mitt ska du klicka här (notera att det går att söka både på personer och institutioner).