Kepler 37 jämförelse
Jämförelse mellan planeterna i systemet Kepler 37 och de inre planeterna i solsystemet. (Bild: NASA/Ames/JPL-Caltech)

NASA:s rymdteleskop Kepler har upptäckt ett nytt planetsystem, Kepler 37, med den minsta planeten som hittills upptäckts runt en solliknande stjärna. Planeten, Kepler 37b, är något större än månen, drygt en tredjedel av jordens storlek, men även de andra planeterna är relativt små. Kepler 37c är något mindre än jorden och Kepler 37d dubbelt så stor som jorden. Tyvärr är det högst osannolikt att någon av planeterna kan hysa något liv eftersom planeterna Kepler 37 b, c, och d kretsar runt stjärnan på bara 13, 21 respektive 40 dagar, med yttemperaturer på flera hundra grader (Celsius) som ett resultat.

Systemet, som ligger 210 ljusår bort, är ändå väldigt intressant. Det visar att planeter som kretsar kring sina stjärnor i väldigt små banor kan vara mindre än någon av planeterna i vårt solsystem, men mest intressant är att man nu tycks börja hitta riktigt små planeter och sannolikt kan vi vänta oss fler liknande fynd under de kommande åren.

Mer hos NASA

2 KOMMENTARER

  1. Med dessa sofistikerade instrument i bana runt jorden borde det väl snart vara dags att ta fingeravtryck av främmande världar genom direkt spektralanalys av en planets atmosfär som skulle visa på närvaro av livsformer eller i alla fall att möjligheter finns med stor sannolikhet. Eller är vi inte där än..

Comments are closed.