Bild: ESA and the Planck Collaboration
Big bangs ojämnheter i aldrig tidigare skådad detalj. Plancks nya karta över kosmos innehåller spår av ännu oförklarade fenomen från när universum föddes. Bild: ESA/Planck-samarbetet

– Universum är lite underligt på stora skalor.
Så summerade kosmologen George Efstathiou vår nyaste bild av kosmos. Det är 15 månader av observationer med det europeiska rymdteleskopet Planck som ligger bakom den mest detaljerade karta hittills över den kosmiska bakgrundsstrålningen, det mycket svaga ljuset som är kvar efter big bang.
Mätningarna visar upp ett universum som vi känner igen – och så spår av något alldeles oförklarligt nytt.
I stort sett bekräftar alltså Planck bilden av ett expanderande, accelererande universum som mest består av saker som vi inte förstår, den mörka materian och den mörka energin. Så långt är Planck helt överens med de tidigare, suddigare och mindre känsliga bilderna som vi fått från satelliterna WMAP (vars sista uppdatering kom i december) och innan dess COBE och som tidigare lett till Nobelpris för forskarna bakom dem.
Plancks mätningar av den kosmiska bakgrunden ger nya värden på åldern på universum (13,8 miljarder år, lite äldre än tidigare) och andra siffror som kosmologer använder när de försöker förstå universum. De nya värdena visar upp ett världsallt som har lite mer mörk materia och lite mindre mörk energi än vad vi tidigare trott. De sätter också press på teorier om universums mest bisarra fas, inflation, då ojämnheterna på kvantnivå på ett mystiskt och dramatiskt sätt blåstes upp för att skapa fröna till dagens universum med dess flora av galaxer, planeter och människor.
– Plancks data utesluter ett stort sjok av modeller av inflationen, säger Efstathiou.
De enklaste sätten att matematiskt beskriva den galna inflationsfasen stämmer å andra sidan väl överens med Plancks data. Enligt George Efstathiou kan inflationsteoretiker börja förbereda sig för ett samtal från Nobelkommittén.
Det mest spännande av allt är att universum på ett sätt inte alls är som kosmologerna har väntat sig. När Planck kisar med sina långvågiga ögon och tittar mäter upp de mest storskaliga ojämnheterna på himlen så ser det något märkligt och oväntat och forskarna är säkra på inte beror på vare sig instrumenten själva eller hur man korrigerat för strålningen från vår egen galax.
Universum tycks vara skevt: kosmos tycks föredra ett håll över alla andra. Spår av ett sådant fenomen i data från Plancks föregångare WMAP fick snabbt smeknamnet ”axis of evil” (ondskans axel) och nu tycks det ha blivit bekräftat.
– Vad som är ännu starkare bevisat är att detta håll definieras av ekliptikan, solsystemets plan, säger Efstathiou.
Alla är inte övertygade; enligt SVT är svenske experten Lars Bergström skeptisk, och för att kunna bekräfta skevheten kommer resten av Plancks data att behövas. Men upptäckten gör det redan möjligt för kosmologer att spekulera om vad som kan ha hänt före big bang, menar George Efstathiou.
– Det är fullt möjligt att universum är en del av ett multiversum, och att det på de största skalorna finns något minne av en tidigare fas, säger han.
Pressmeddelande hos ESA
En samling av 29 (!) forskningsartiklar i vilka Planck-teamet beskriver resultaten
Bläddra själv bland Plancks himmelskartor i Chromoscope