Bild: CCTV/CNTV/CNSA
Ett litet steg för en jadekanin: Yutu rullar bort från landaren Chang’e 3. (Bild: CCTV/CNTV/CNSA)

Den första mjuklandningen på månen på över trettio år ägde rum på eftermiddagen den 14 december 2013, svensk tid. På senare år har man i vetenskapligt syfte kraschat ett antal rymdsonder på månens yta, däribland den svenskbyggda SMART-1 hösten 2006. När Kina nu lyckades mjuklanda sin obemannade rymdsond Chang’e 3 i Regnens hav (Mare Imbrium) upphävdes ett stillestånd inom rymdfarten som varat sedan augusti 1976. Det var nämligen förra gången som en mjuklandning på månen gjordes, då sonden Luna 24 från forna Sovjetunionen tog mark.

Chang’e är namnet på en kinesisk mångudinna, och månsonderna Chang’e 1 (2007) och Chang’e 2 (2010, sedan skickad till asteroiden Toutatis) har flugit tidigare. Uppskjutningen av Chang’e 3 skedde vid Xichangs satellituppskjutningscenter i södra Kina den 1 december. Efter att ha legat i parkeringsbana runt jorden flög sonden vidare mot månen. Den 6 december nåddes en polär bana runt månen på 100 km höjd. Efter hand sänktes banan och den 14 december genomfördes landningen. Med ombord fanns månbilen Yutu (”Jadekaninen”) som drygt sju timmar efter landningen körde ut på månytan. Med bränsle och månbil väger Chang’e 3 drygt 3700 kg, varav bilen väger 120 kg. Under de två veckor långa månnätterna kommer både Chang’e 3 och Yutu att gå in i viloläge. Båda drivs av solpaneler, men för att hålla värmen nattetid finns kärndrivna värmeelement.

Ombord på landaren finns kameror, en robotarm som kan ta prover av månytan och ett astronomiskt teleskop med 15 cm öppning som ska studera astronomiska objekt i ultraviolett ljus. Dessutom skall jordens omgivnings studeras i ultraviolett med en speciell kamera. På Yutu finns kameror, spektrometrar och en markradar som ska studera månstoftets djup och struktur. Yutu kan ta stereobilder för navigationsändamål och automatiskt undvika hinder längs sin väg. Under de närmaste dagarna kommer tekniska kontroller av både Yutu och Chang’e 3 att göras, men sedan planeras ett ambitiöst vetenskapligt program för minst 3 månader (för Yutu) respektive ett år (för Chang’e 3).

Kinesiska statstelevisionen publicerar material på engelska. På YouTube finns denna dubbade intervju och dessa kommenterade filmer av landningen och Yutus separation från landaren. Välunderrättade rymdfartskännaren Jonathan McDowell ger ett koncentrat av information i nr. 691 av sitt nyhetsbrev Jonathan’s Space Report. Planetary Society har gott om Chang’e 3-material. Omfattande information på engelska finns hos SPACEFLIGHT 101 och diskussionen på Unmanned Spaceflight.com angående Kinas månsonder kan vara av intresse (gå till sista sidan för det senaste).