En av världens mest framstående experter inom mörk materia och kosmologi får ett toppjobb och ett stort anslag i Stockholm. Katherine Freese, för närvarande professor vid University of Michigan i USA, blir i september ny föreståndare för Nordita, det nordiska centrum för teoretisk astrofysik, och professor vid Stockholms universitet. Nu är det dessutom klart att Katie Freese får ett rekryteringsbidrag på 101 miljoner kronor över 10 år från Vetenskapsrådet.

Foto: University of Michigan
Katie Freese diskuterar mörk materia på World Science Festival 2011: snart jobbar hon i Stockholm. (Foto: University of Michigan)

Det är riktigt roligt både för Stockholms universitet, som sedan länge lidit brist på kvinnor på toppositioner inom astrofysik, och för Oskar Klein Center, forskningscentret vid Stockholms universitet och KTH med fokus på just de områden där hon profilerat sig. Hennes nye kollega Lars Bergström skriver upprymt om saken på OKC-bloggen.
Självklart har Populär Astronomi redan bokat in Katie för en intervju när hon anländer i Stockholm i september. Jag blir mest nyfiken på hennes forskning om biologiska sätt att fånga mörk materia partiklar – och stjärnor med mörk materia som kraftkälla.
En fråga återstår: vem ger ut hennes bok på svenska?

cosmic_cocktail
Koll på den kosmiska innehållsförteckning: Katie Freeses bok The Cosmic Cocktail.

Katie Freese är författare till den populärvetenskapliga boken The Cosmic Cocktail: Three Parts Dark Matter, som utkom tidigare i år. I den berättar hon om jakten på partiklarna som forskare tror kan utgöra universums mystiska mörka materia – och ännu mer bisarra mörka energin som gör att kosmos utvidgas allt snabbare.
Det vore lägligt att ge ut den på svenska, nu när Max Tegmarks Vårt matematiska universum toppar försäljningslistor för böcker om naturvetenskap (just nu 2:a på Adlibris och 2:a på Bokus).
Mer om Max Tegmark kan du läsa i Populär Astronomi 2014/2.
Princeton University press har mer om The Cosmic Cocktail: Du kan också köpa den engelska versionen på till exempel Bokus och Adlibris.

1 KOMMENTAR

 1. Om mörk massa / energi och accelererad expansion

  Skrev tidigare hur jag såg på universum och skapelsen, se länk https://www.popularastronomi.se/2014/03/spar-av-gravitationsvagor-bekraftar-universums-ofattbara-inflation.html

  ”Från en singularitet ( = 0 i utbredning) till en annan singularitet eller inversen (= ∞ i utbredning)”
  ”Rödförskjutningen är istället en konsekvens av att tittar tillbaka i tiden (en egenskap i rum-tiden)”

  Min bild av ett tidigt universum (typ upptäckta supernovor med förhöjd rödförskjutning = som med gängse syn bekräftar en accelererad utvidgning och förekomsten av mörk materia/energi) är att rummet inte är linjärt i rum/tid från födelsen till ”nu”, varför den förhöjda rödförskjutningen förklaras med denna förbisedda ”rum/tids-krökning”.

  Mörk materia / energi blir då endast en nödlösning för att upprätthålla teorin om accelererad expansion.

Comments are closed.