Bild: Bill Saxton, NSF/AUI/NRAO
En illustrering hur planetsystem, såsom vårt eget solsystem, formas från ett gasmoln. (Bild: Bill Saxton, NSF/AUI/NRAO)

Enligt nya resultat så ser det ut som att det mesta av vattnet på jorden är äldre än jorden själv, och ja till och med solen (Pressmeddelande hos Michigans universitet, artikel i Science).

Detta har viktiga implikationer för utvecklingen av liv i andra planetsystem, ett ämne som sedan lång tid skapat debatter bland forskare, och där den största frågan är var jordens vatten kommer från. Problemet uppstår på grund av att jorden formades i de inre regionerna av solsystemet och på grund av de höga temperaturerna där när solsystemet bildades kunde jorden inte behålla mycket vatten på grund av att det snabbt avdunstade. Den starkaste teorin idag för att förklara jordvattnets ursprung är att en blandning av asteroider och kometer kolliderade med jorden undertiden som den svalnade av, och när jordytan var sval nog så att vatten kunde existera i flytande form började de nuvarande oceanerna av vatten byggas upp.

Det är fortfarande oklart dock om vattnet i dessa asteroider och kometer kommer från det material som solen och vårt solsystem skapades från, eller om kemiska reaktioner har förstört och återskapat vattenreservoaren. Detta är viktigt eftersom det påvisar möjligheterna för andra planetsystem. Om vattenreservoarerna är skapade från samma material som solsystemet skapades från, vilket även inkluderar alla organiska ämnen som också är viktiga för utvecklingen av liv, betyder det att det är väldigt sannolikt att också andra planetsystem innehåller lika stora mängder av vatten och andra viktiga ämnen för utveckling av liv. Men om materialet förstördes och återskapades från kemiska reaktioner i solsystemet så betyder det istället att mängden vatten varier stort mellan olika planetsystem, och därav också möjligheterna för uppkomsten av liv.

Genom att studera hur väte och deuterium, vätets tyngre isotop som förutom en proton också har en neutron i kärnan, betedde sig i det unga solsystemet så har en grupp forskare från USA och Storbritannien presenterat resultat som tyder på att vattnet på jorden verkligen har ett äldre ursprung än jorden själv.

– Våra resultat visar att en stor andel av jorden av solsystemets vatten, som är en av de viktigaste ingredienserna för uppkomsten av liv, är äldre än solen, vilket indikerar att is med många organiska ämnen borde finnas i alla unga planetsystem, säger Conel Alexander, en av medförfattarna till studien i ett pressmeddelande hos Carnegie-institutet.

Det finns alltså indikationer att möjligheterna för att liv ska uppstå på andra planeter är relativt höga. Dock finns det andra processer i diskarna som kan förändra omständigheterna efter att vattnet, och de organiska ämnena, levererats. En av de mer studerade av dessa är hur materialet i diskarna blandas på grund av fysiska processer och detta påverkar mängderna av ämnen i olika delar av disken och även de kemiska processerna som pågår där.

2 KOMMENTARER

Comments are closed.