Erik i Järfälla mejlade oss:

Jag tittade på ett program i Kunskapskanalen, Det kvantmekaniska livet hette det, i vilket fysikern och författaren Jim al-Khalili nämnde liksom i förbigående att Pluto nu är en planet igen. Visst var vi var nere på åtta ett tag? Hur länge kommer vi att ligga kvar på nio?
Erik
Bild: NASA/Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory/Southwest Research InstituteNya bilder från sonden New Horizons visar hur Pluto och månen Charon kretsar kring varandra. Bild: NASA/JHUAPL/SWRI

SVAR Nej, det har inte hänt något med Plutos planet status – inte än i alla fall. Men en debatt om Plutos öde ordnades i USA i oktober 2014, strax före föredraget som du såg i tv. Harvarduniversitets Center för astrofysik samlade tre experter som resonerade kring vad som borde kallas för planet, och vad det skulle betyda för Pluto. Du kan se hela debatten på YouTube. Publiken som fick rösta om hur en planet ska definieras. De valde astronomen Dimitar Sasselows förslag. Han forskar om planeter utanför vårt solsystem.
Enligt dagens definition måste en planet också ha städat upp i sin bana när den bildades. För Sasselow räcker det istället med att säga att en planet är tillräckligt stor för att bli rund när den bildas.
Debatten och omröstningen fick stor spridning i medier. Utifrån några av rubrikerna kunde man lätt tro att Pluto verkligen fått tillbaka sin planetstatus: ”Make up your mind, science! Pluto to ‘become planet again’” (Metro i Storbritannien) och ”Nya forskarkravet: Släpp in Pluto igen” (Expressen).
Så hur många planeter finns det? Enligt den Internationella astronomiska unionens beslut 2006 finns det åtta: Merkurius, aftonstjärnaktuella Venus, jorden, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus och Neptunus.

Bild: Wikimedia commons
Är Pluto planet så har vi också massor av planeter. Bilden visar ungefär hur stora och ljusa några av de är. Bild: Wikimedia commons/Eurocommuter

omslag2014_4_250Läs om Pluto och New Horizons i Populär Astronomi 2014/4.

Men om vi går efter Sasselows förslag är det inte bara Pluto som blir planet, utan även alla andra kroppar som likt Pluto kallas dvärgplaneter: sondaktuella Ceres och Plutos tre största vänner i solsystemets yttre delar: Eris (som är lika stor som Pluto), Makemake och Haumea. Enligt astronomen Mike Brown, vars upptäckt av Eris startade debatten om Plutos planetstatus, finns åtminstone sex andra runda kroppar till som kvalar in: Orcus, Salacia, Quaoar, Sedna, 2007 OR10 och 2002 MS4.
Ska vi ha åtta planeter – eller räkna med dvärgplaneterna och kalla det 18? Det återstår att se. Men i juli kommer sonden New Horizons hela vägen fram till Pluto. Då kommer säkert ännu fler att engagera sig i debatten – och då kommer fler att upptäcka att solsystemet idag är mycket mer spännande än någonsin.

6 KOMMENTARER

Comments are closed.