Rymdutredningen är klar och Sverige har nu ett förslag till rymdstrategi. Utredaren Ingemar Skogö presenterade sina rekommendationer idag för forskningsminister Helene Hellmark Knutsson på en presskonferens vid Rosenbad i Stockholm. De viktigaste punkterna spaltas upp i ett pressmeddelande från Utbildningsdepartementet. Hela betänkandet finns att ladda ner: En rymdstrategi för nytta och tillväxt.

Foto: Utbildningsdepartmentet
Utredaren Ingemar Skogö och rymdminister Helene Hellmark Knutsson på presskonferensen. (Foto: Utbildningsdepartmentet)

Skogö tycker att Sverige bör kunna få mer ut av rymden – framför allt vad gäller internationella projekt och det snabbt ökande flödet av data från satelliter. Det europeiska satellitsystemet Copernicus lyfter han upp som ett exempel på system som kan ge nytta för samhället – om vi organiserar oss rätt. Det gör vi inte idag, menar han.
– Det finns oerhörda kunskapsluckor som kan fyllas, sa han på presskonferensen.

Rymdstyrelsen under generaldirektör Olle Norberg ska få ett ökat ansvar för att ”spänna över hela kedjan” i samarbete med andra myndigheter som Vinnova, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap men också försvaret. En rejäl ökning i störlek behövs för Rymdstyrelsen för att klara av ett större ansvar – med dubbla antalet anställda. Inte för att det ska bli mer byråkrati utan för att matcha tillväxten i hela branschen, menar utredaren.
– Rymdstyrelsen är lite underkritisk i förhållande till sin verksamhet, sa Ingemar Skogö.

Idag har Rymdstyrelsen cirka 20 anställda. Statens nuvarande utgifter på rymdområdet uppgår till 1,7 miljarder kronor.

Ska rymdbasen Esrange utanför Kiruna få bli större och få sända upp satelliter till rymden? Skogö gav inget svar, men rekommenderar att frågan utreds.
– Det ska tillsättas en nationell samordnare för att titta på det här, sa han.

Statens offentliga utredningar 2015Utredningen stakar ut Sveriges framtida strategi i rymden.

Rymdstyrelsens Olle Norberg verkar glad över det ökade ansvaret som hans myndighet rekommenderas att få.
– Jag är positiv till utredarens förslag till förändringar som bland annat innebär ökad samverkan mellan alla inblandade och ett utökat ansvar och mandat för Rymdstyrelsen. Vi kan samordna och effektivisera de svenska rymdinsatserna på ett sätt som gynnar både samhällets behov och den svenska industrins konkurrenskraft, säger han i ett uttalande på Rymdstyrelsens hemsida.

Det finns andra höjdpunkter i Ingemar Skogös 184-sidors betänkande:

Alla inom den för närvarande mansdominerade svensk rymdverksamhet ska verka för att öka möjligheter för både flickor och pojkar att hitta till tekniska och naturvetenskapliga utbildningar.

Den svenska rymdlagen ska synas för att framöver göras det möjligt för rymdturism.

Vetenskapsrådet och Rymdstyrelsen bör gemensamt utvärdera forskningsprojekt där både rymd- och markbaserad utrustning används – något som landets astronomer kan komma att gilla.

Rymdbolaget SSC får fortsätta som förut med sitt dubbla uppdrag att driva Esrange och samtidigt tjäna pengar på rymdförmågor.

Utredningen gick direkt vidare till att diskuteras av statsministern Stefan Löfvens särskilda Innovationsråd vid sitt sammanträde på eftermiddagen den 2 september.

1 KOMMENTAR

Comments are closed.