Har vi kometer att tacka för liv på jorden? Nu kommer en viktig ny upptäckt från rymdsonden Rosetta som kan ge skjuts åt ett ”ja”. I gaserna som släpps från kometen finns nämligen två av livets ingredienser: glycin och fosfor.

Glycin är den enklaste aminosyran. Upptäckten med Rosetta-instrumentet ROSINA är det bästa beviset hittills för livsmolekylen hos en komet. Dessutom har Rosettaforskarna hittat spår av fosfor – ett ämne som ingår i DNA-molekylen men som aldrig tidigare setts hos en komet. Forskningen presenteras i en artikel i Science Advances.

Glycinmolekylen – så är livets enklaste molekyl uppbyggd av atomer av kol (grått), syre (rött), kväve (blått) och väte. (Bild: NASA)
Aminosyran glycin – livets enklaste molekyl är uppbyggd av atomer av kol (grått), syre (rött), kväve (blått) och väte. (Bild: NASA)

Bästa beviset hittills? Molekyker av glycin har tidigare upptäckts i prover som sonden Stardust hämtade hem från kometen Wild 2 (se NASA:s pressmeddelande från 2009 och våra inlägg om Stardust). Då var kometens glycinmolekyler möjligen uppblandade med glycin från jorden – ett ständigt problem för experiment som vill hitta spår av liv i solsystemet – och mätningarna var bara övertygande för glycin med de lite tyngre kolatomer, 13C (de vanligaste kolatomer är 12C). Nu har Rosetta hittat helt vanligt glycin med helt vanliga kolatomer i.

Tillsammans med glycinet syns också två mindre molekyler som tros bildas tillsammans med det. Samtidigt syns fosforatomer i samma mätningar – det är också spännande för den som är nyfiken på livets uppkomst. Forskarna är inte säkra på vilka molekyler hos kometen som bär på fosforatomer – möjligen fosfin (PH3). Fosfor är en viktig ingrediens i alla levande varelser, inklusive just dig.

Hur livet kan ha utvecklats i solsystemet, med eller utan hjälp från kometer, är ett hett forskningsämne.

– Det viktiga här är att kometer har knappt förändrats på 4,5 miljarder år. De ger oss tillgång till några av ingredienserna som troligen hamnade i den prebiotiska soppan som så småningom gav upphov till liv på jorden, säger Rosettaforskaren Hervé Cottin i ESA:s pressmeddelande.

 

Lastad med några av livets ingredienser: kometen 67P. (Bild: ESA/Rosetta/NavCam)
Lastad med några av livets ingredienser: strålarna består av damm, stoft och gas som kometkärnan släpper ut när den värms upp av solen. (Bild: ESA/Rosetta/NavCam)

Molekylupptäckterna gjordes av en masspektrometer ombord på Rosetta, framförallt under våren 2015 då sonden flög mycket nära kometkärnan, och senare då kometen släppte ifrån sig större mängder stoft och damm.

Mätningarna verkar bekräfta vad som behövs för att glycin och andra komplexa molekyler kan bildas hos en komet: isiga stoftkorn och ultraviolett strålning från solen.

Tänk på det när du är ute i solskenet på dammig sommarfestival med en glass i handen.