Under måndag kväll presenterade NASA nyheten om att deras rymdteleskop Hubble kan (återigen) ha sett vattenplymer från Jupiters måne Europa. Observationerna togs i början av 2014 men mer än två år av analys har krävts för att analysera datan. Observationerna är på gränsen av vad Hubble klarar av, men stärker resultaten från tidigare observationer.

Europa anses vara en av den mest lovande platsen för utomjordiskt liv i vårt solsystem. Studier av dess underjordiska oceaner är ett viktigt steg för att lära oss mer hur beboelig denna måne är. Men oceanerna befinner sig flera kilometer under den isiga ytan.

Tidpunkten för resultaten är passande eftersom de kommer samtidigt som NASA tar betydelsefulla steg för att under 2020-talet skicka en duo av sonder för att studera Europa – en satellit och en landare. Om satelliten skulle kunna gå tillräckligt nära Europa för att åka igenom plymerna skulle den kunna undersöka dess sammansättning. Landaren kan också placeras nära en av plymerna för ytterligare studier. Mer intressant är ändå ESA:s planer på att studera Jupiter och dess månar med det svenska instrumentet JUICE som också planeras att skickas upp under tidigt 2020-tal, med tyngdpunkt på att studera de tre månarna Ganymedes, Europa och Callisto.

I vilket fall är de nya resultaten intressanta för möjligheterna för utomjordiskt liv i vårt solsystem. Än så länge är det fritt fram för att landa där eftersom vi har inte fått något meddelande från utomjordingar som rymdskeppet i Arthur C. Clarkes roman 2010: Andra rymdodyssén fick, och som instruerade besättningen att inte landa på Europa.

Mer om Europas beboelighet

Sciencedaily om vattenplymerna

Nature om vattenplymerna

2 KOMMENTARER

  1. Förtydligande: ESAs sond JUICE kommer ha flera instrument ombord, av vilka två leds av svenska team (PEP och RPWI) och åtminstone ett till har svenska forskare inblandade (SWI).

Comments are closed.