Nyss hemkommen från en astronomihistorisk konferens i USA kan jag konstatera att mina amerikanska kollegor är minst sagt peppade inför den kommande solförmörkelsen. Och dessutom bekymrade. På kafferasterna talades det en hel del om logistik.

Solförmörkelser handlar förstås i stor utsträckning om just logistik: det gäller att ta sig till den smala remsa över jordklotet där förmörkelsen når totalitet; timmarna innan själva förmörkelsen kan det sedan finnas meteorologiska skäl att flytta sig inom zonen. Men i just detta fall finns det ytterligare en dimension att ta hänsyn till, trafiken. Amerikaner är som bekant ett bilburet folk, och frågan är i vilken utsträckning människor kommer att sätta sig i bilen och vallfärda till förmörkelsen.

Körtider under normala trafikförhållanden till solförmörkelsezonen. Grafik: Michael Zeiler.

För en tid sedan presenterade geografen och solförmörkselseentusiasten Michael Zeiler en studie där han har försökt simulera trafikmängderna. Totalitetszonen skär som ett smalt band diagonalt genom USA. Tolv miljoner människor bor inom zonen, men frågan är hur många som kommer att köra in i den, och när de kommer att göra det. Den 21 augusti är förvisso en vanlig arbetsdag för amerikaner, men det flesta skolbarn har fortfarande sommarlov så det finns därför anledning att tro att många familjer tar en extra dag ledig från jobbet, speciellt som media har börjat trappa upp information om ”the Great American Eclipse”.

Zeilers uppskattningar om trafiken bygger på en rad antaganden om människors intresse för saken – att det är en arbetsdag, att många, kanske de flesta, är helt ointresserade och så vidare. Slutsatsen blir att ett minimum om 1,85 miljoner och ett maximum om 7,4 miljoner amerikaner kommer att resa in i zonen. Ovanpå dessa siffror kommer tillresande från andra länder. Även med en försiktig skattning kommer detta att innebära stora trafikproblem, inte minst om vädret tvingar människor att omgruppera, och alldeles speciellt gäller detta den delen av zonen som skär igenom den befolkningstäta östkusten.

Närmare 90 miljoner amerikaner bor mindre än 32 svenska mil från totalitetszonen. Grafik: Michael Zeilier.

Jag vet att det finns en hel del svenskar som är på väg till USA för att uppleva förmörkelsen, och om ni kommer att åka buss eller köra hyrbil in i zonen finns det anledning att titta närmare på Zeilers resultat. Han råder alla bilburna att ta sig till sina observationsplatser minst en dag i förväg, att undvika att ta sikte på platser där de stora motorvägarna skär zonen, och att ha med sig mat, vatten och bensin så att det räcker för minst en dag. Dessa rekommendationer kan ju tyckas lite onödigt dramatiska, men visst vore det trist att missa förmörkelsen, inte på grund av vädret, utan på grund av trafikstockningar.

Hur allt detta avlöper återstår att se, och jag kan ju bara beklaga att min USA-resa inföll någon månad innan den stora dagen.

Clear skies!