För snart 20 år lämnade Cassini jorden för att ge sig ut på en nästan sju år lång resa ut genom solsystemet med uppdrag att utforska den ringprydda Saturnus och dess många månar. Då detta skrivs har Cassini precis avslutat sitt 13 år långa uppdrag. Sonden, som genom åren har försett oss med både vackra bilder och intressant data från Saturnusfamiljen,  har nu gjort sin sista dykning – rakt ned i Saturnus gashölje!

För många är detta en sorgens dag, då det innebär slutet på ett långt och givande arbete, och en av dem som kommer att sörja Cassini lite extra är Jan-Erik Wahlund, forskare vid institutet för rymdfysik (IRF). Enligt honom var Cassini svår att bli av med helt – till och med under nedstigningen sände den ut återkommande signaler, säger Jan-Erik Wahlund som även har arbetat med Cassinis svenska instrument; en så kallad langmuirsond. Saturnus övre atmosfär är laddad och består av mestadels väte och vätejoner. och langmuirsonden agerar som en väderstation för elektriskt laddad gas i det att den mäter dess densitet, temperatur och hastighet. Langmuirsonden mäter även laddningar hos partiklar, ger utöver detta en grov uppfattning av gasens sammansättning och den kommer att uppmäta och sända data till jorden så länge som den kan, och för första gången kommer vi att därefter få ta del av detaljerad information om en gasplanetatmosfär och en överblick av de kemiska processerna som försiggår där.

Närbild av Saturnus ringar under Cassinis nedstigning. Bild: NASA

De sista data från Cassini beräknas tas emot 83 minuter efter sondens försvinnande ned i Saturnusatmosfären, men då dessa 83 minuter i skrivande stund ännu inte har passerat kommer vi att få komplettera denna artikel längre fram.

Cassinis uppdrag hade sannolikt kunnat fortgå i flera år till om det inte hade varit för det faktum att bränslet började ta slut, och för att försäkra sig om att kunna bibehålla kontroll över sonden in i det sista tog man beslutet att låta den störta ned i Saturnus gas. Detta för att undvika att Cassini störtar ned på exempelvis Titan eller Enceladus — två av de Saturnusmånar som har konstaterats hysa förutsättningar för liv.

Cassini upptäcker värmekällor under Enceladus is. Bild: NASA

Ännu är inte sista ordet om Cassini sagt. Sonden har under sina 13 år samlat in ovärderlig information om Saturnus och dess månar, vilket är någonting vi kommer att ha nytta av under lång tid framöver. Så tack, Cassini, för lång och trogen tjänst!