NASA:s senaste rymdteleskop TESS skickades till slut upp efter två dagars fördröjning av SpaceX med en Falcon 9-raket från Cape Canaveral natten till den 19 april 2018.

TESS står för Transiting Exoplanet Survey Satellite och ska likt dess större föregångare Kepler hitta extrasolära planeter genom att spana efter svaga minskningar i ljusstyrkan hos stjärnor som har planeter runt sig.

Idag finns det listade totalt 5287 extrasolära planeter (exoplaneter) på exoplanets.org, varav 2950 av dessa är bekräftade. En stor majoritet av dessa har blivit hittade av NASA:s rymdteleskop Kepler.

Keplerteleskopet skickades upp 2009 och fungerade felfritt fram till 2012 då fel i dess precisionsstyrning gjorde det mycket svårare att rikta teleskop korrekt. Åndå har mätningarna fortsatt under backup-programmet K2.

Bild: NASA/GSFC
TESS som det ska se ut i rymden. Teleskopet ska ägna de närmaste två åren åt att hitta nya planeter runt de närmaste stjärnorna. Bild: NASA/GSFC

TESS är en av många planetletande och planetstuderande rymdteleskop som både NASA och ESA håller i. På samma sätt som Kepler – och ESA-projekten Plato, Cheops och Ariel – letar TESS efter planeter genom att stirra på stjärnor i hopp om att planeter de möjligen har runt sig råkar passera framför dem sett från oss.

Stjärnans ljusstyrka minskar periodiskt, en gång för varje varv planeten gör runt sin stjärna. Genom att studera ljusminskningen i detalj kan man urskilja om det är en planet som orsakar den och om det är det kan man också säga något om planetens storlek. Det här kallas passagemetoden eller transitmetoden.

TESS är det första rymdteleskopet som kommer att leta exoplaneter över hela himlen. Målet är att leta efter bland annat steniga planeter, likt jorden, runt de närmaste stjärnorna. Det kommer att observera runt 200 000 stjärnor inom 300 ljusår från solen under sin livstid. Genom att studera just de lite mer ljusstarka stjärnorna förenklar TESS för uppföljande observationer som till exempel också kan mäta planeternas massa.

Hur många nya planeter kan vi vänta oss? Enligt de senaste beräkningarna kan TESS komma att mångdubbla de antalet närliggande stjärnor med kända planeter, och kanske ett par hundra som är lika stora som jorden eller mindre. Blir de spännande mål för att leta liv? Kanske, men de flesta nya planeter kommer att kretsa kring röda dvärgar, som kanske hyser liv men som ibland utsätter sina eventuella planeter för farliga strålningsutbrott.

TESS kommer säkert att ge oss många nya insikter om exoplaneter. Sedan kommer de nya europeiska planetprojekten Cheops, Plato och Ariel som alla lovar fler planeter, bättre kunskap om dem, och större chans att upptäcka just var någonstans vi har bäst chans att hitta de riktigt jordliknande planeterna.

Bild: NASA GSFC
Fyra små teleskop bildar ett större: TESS ska granska stjärnor över nästan hela himlen. Bild: NASA GSFC

 

3 KOMMENTARER

  1. After reading your article, it reminded me of some things about gate io that I studied before. The content is similar to yours, but your thinking is very special, which gave me a different idea. Thank you. But I still have some questions I want to ask you, I will always pay attention. Thanks.

  2. Não acho que o título do seu artigo corresponda ao conteúdo lol. Brincadeira, principalmente porque fiquei com algumas dúvidas depois de ler o artigo.

Comments are closed.