I serien Solsystemets himlakroppar firar vi superrymdåret 2019 med att besöka några av de mest spännande ställen i vårt solsystem. Serien är ett samarbete mellan Rymdåret och Populär Astronomi.

I Kuiperbältet – det avlägsna området i vårt solsystem med stora mängder av mindre himlakroppar – finns dvärgplaneten Eris. Det tar 557 år för Eris att färdas runt solen och knappt 26 timmar att rotera runt sin egen axel. Av de observationer som gjorts hittills verkar det som att Eris på många sätt liknar Pluto i sin uppbyggnad – stenig och kall med en starkt ljusreflekterande, glimrande yta av frusen metan och kväveis.

Eris, sedd snett bakifrån som en skära, med solen och det dammiga inre solsystemets uppe till höger. Illustration: ESO/L. Calçada

Namnet kommer från den grekiska mytologin där Eris är osämjans gudinna, hon som med det berömda Erisäpplet orsakar trojanska kriget. Att dvärgplaneten namngavs efter gudinnan med det rätt dystra epitet osämja har faktiskt en förklaring. Det var upptäckten av Eris och liknande objekt som orsakade den än idag aktiva – och ibland hätska – debatten om definitionen av våra himlakroppar och som till slut ledde till att Pluto omklassificerades till dvärgplanet av IAU (International Astronomical Union) 2006.

Eris upptäcktes 2005 av Mike Brown, Chad Trujillo och David Rabinowitz. Vid upptäckten tycktes Eris ha större massa än Pluto, om än mindre volym. Om Pluto med sin massa skulle klassificeras som planet, borde inte Eris och de andra liknande objekt som nyligen upptäckts också göra det? Samtidigt hade astronomerna starka skäl att tro att många fler upptäckter av liknande himlakroppar skulle komma att göras. Hur många fler planeter skulle vi få? Hur många ville vi ha?

Ett alternativ till en framtid i ett solsystem med dussintals, hundratals eller tusentals fler planeter var att skapa en ny klassificering för mindre planeter – dvärgplaneter. Det skulle lösa problemet med Eris, de andra nyupptäckta och de förmodade kommande upptäckterna av liknande objekt. Men så var det Pluto. Om Eris skulle klassas som dvärgplanet, måste inte Pluto också göra det? Jo, så fick det alltså bli när IAU:s 2006 beslutade om definitionerna för olika astronomiska objekt.

Än idag diskuteras beslutet, senast i maj 2018 publicerades en artikel i Washington Post signerad av NASA-forskarna Alan Stern och David Grinspoon som argumenterar för att ändra den nuvarande definitionen som de anser vara bristfällig. Med deras förslag på nya definitioner skulle Pluto klassas som planet igen. Vi följer debatten med spänning.

Josefin Gerholm