Forskare vid det internationella projektet CARMENES har, i samarbete med några mindre teleskop, funnit två jordlika planeter inom den beboeliga zonen runt Teegardens stjärna, skriver det Katalanska institutet för rymdstudier (IEEC) i ett pressmeddelande. Projektet räknar därmed in ytterligare en framgång i jakten på jordlika exoplaneter.

Teegardens stjärna är en liten röd dvärgstjärna på ett avstånd av 12,5 ljusår från jorden, och utgör tillsammans med sina planeter det tjugofjärde för oss närmaste stjärnsystemet. Och stjärnan har tack vare just denna profil varit i blickfånget för forskarna sedan tre år tillbaka då projektet påbörjades.

Syftet med instrumentet CARMENES vid Calar Alto-observatoriet i södra Spanien är nämligen att söka efter jordlika exoplaneter kring röda dvärgstjärnor. Upptäckten är därmed en stor framgång för projektet, som nu kan räkna in sin tionde och elfte upptäckt. Bland de tidigare framgångarna finns Barnards stjärna b, som vi tidigare har skrivit om.

Konstnärlig tolkning av hur en solnedgång skulle kunna se ut på de båda exoplaneterna jämfört med på jorden. Bild: PHL @ UPR Arecibo.

Den inre av planeterna, Teegarden b, bedöms med 60 procents sannolikhet ha en yttemperatur på omkring 28℃. Den yttre planeten Teegarden c troligtvis är mer lik Mars till sitt klimat, skriver Planetary Habitability Laboratory.

Teegarden b hamnar därmed på första plats över jordlika exoplaneter med ett Earth Similarity Index (ESI) på 0.95, även om det skall sägas att många andra faktorer antagligen spelar in för beboelighet såsom det faktum att stjärnan kretsar kring just en röd dvärg. Indexet väger samman egenskaper som planetens radie, densitet, flykthastighet och yttemperatur, vilka jämförs mot jordens.

Beboeliga zoner för olika stjärnsystem, inklusive vårt eget samt de två nyupptäckta exoplaneterna. Bild: C. Harman, PHL @ UPR Arecibo, NASA/JPL.

Båda planeterna har var för sig en massa på cirka 1,1 jordmassor skriver forskarna i den nyligen publicerade studien. I en kommande artikel framgår även att förhållandena på de båda planeterna troligen är gynnsamma nog för förekomst av flytande vatten, vilket gör planeterna än mer attraktiva i sökandet efter biosignaturer.

Planeterna upptäcktes inte med den traditionella transitmetoden, där de de variationer i stjärnans ljusstyrka som uppstår när planeten passerar framför den mäts. Istället har Doppler-spektroskopi använts, skriver IEEC. Metoden bygger på mätningar av små förskjutningar i våglängd av ljuset från stjärnan, som uppkommer då planeternas rörelser får den att svänga en aning. CARMENES kan mäta sådana rörelser med en noggrannhet på ca 1 meter per sekund. Stjärnsystemets position är däremot sådan att en tänkt invånare på någon av planeterna skulle däremot kunna observera vår planet med transitmetoden, skriver Göttingens universitet som deltar i projektet. Mellan åren 2044 och 2496 kommer vårt solsystem att synas rakt från kanten, skriver Max Planck-institutet.

I klippet nedan kan du se en animation av hur systemet ser ut, och hur jorden syns därifrån.

Animation som visar hur vårt solsystem skulle kunna se ut för en betraktare från Teegarden. Källa: Göttingens universitet.