Den 27-28 november ägde ESA:s rymdministerdagar rum under rubriken Space19+, och under dessa beslutades det om en signifikant budgetökning för flera forskningsprojekt och -program. Det är första gången på 25 år som det sker. 

Bland annat kommer det att satsas på LISA (Laser Interferometer Space Antenna) som kommer att bli det första instrumentet för att upptäcka gravitationsvågor i rymden. LISA planeras tillsammans med Athena (Advanced Telescope for High-ENergy Astrophysics), som kommer att bli världens största röntgenteleskop, att skjutas upp tidigt under 2030 och uppdraget går bland annat ut på att utforska aktiva galaxkärnor. 

Athena tar röntgenastronomin till nya höjder. Bild: Athena-samarbetet

Även kommer man att i och med instrumentet Hera lägga förnyat fokus på utveckling inom rymdsäkerhet, vilket i den här bemärkelsen innebär system för att avlägsna potentiella hot i form av asteroider och andra objekt som skulle kunna ställa till med rejäl skada vid nedslag på jorden. Hera-projektet är ett samarbete mellan ESA och NASA, som tillsammans skall ta fram instrument för att testa asteroiddeflektion med en så kallad kinetisk impaktor. Vi skrev om Hera förra året och projektet blev omskriven i Populär Astronomi redan 2011.

Sveriges ESA-delegation leddes av Anna Rathsman, generaldirektör för Rymdstyrelsen, och rymdminister Matilda Ernkrans (S). Foto: Utbildningsdepartementet

Det svenskledda projektförslaget Arctic Weather Satellite (AWS) fick under ministermöte stöd från många ESA-länder och fick således en godkänd budget på ungefär 40 miljoner euro, meddelar Rymdstyrelsen. Tanken bakom AWS är en satellit som skall förbättra väderprognoser runt polarområden samt på högre latituder men även globalt. AWS kommer även att utgöra ett komplement till redan existerande vädersatelliter.  Under ministerdagarna passade Sverige och Kanada även på att underteckna ett förnyat samarbetsavtal. De två länderna har redan ett långt samarbete bakom sig, inte minst genom forskningssatelliten Odin.