Astronomer har för första gången kunnat genomföra direkta observationer av vad som kan vara pågående planetbildning kring en stjärna. Förhoppningen är nu att nästa generation teleskop skall kunna användas till att studera dynamiken i detta och liknande områden.

Med den snabba utvecklingen av alltmer avancerade teleskop har gas- och stoftskivor av en mängd olika former kunnat observeras direkt kring stjärnor under det senaste decenniet. Hittills har det dock inte gått att utröna i vilken typ av skivor planetbildning sker, men den rådande hypotesen är att det är i spiralformade sådana, vilket vi tidigare har skrivit om.

Ett internationellt forskarlag har nu, med hjälp av ESO:s Very Large Telescope (VLT), kunnat närstudera en sådan spiral runt stjärnan AB Aurigae i stjärnbilden Kusken, skriver ESO i ett pressmeddelande. Spiralarmarna misstänks ha uppstått som en effekt av gravitationella störningar från en ung planet.

Inzoomning genom stjärnbilden Kusken mot stjärnan AB Aurigae och de inre delarna av spiralen. Källa: ESO/Boccaletti et al./L. Calçada, Digitized Sky Survey 2, N. Risinger (skysurvey.org).

Spiralen kring AB Aurigae har tidigare kunnat observeras med ALMA. Med hjälp av instrumentet SPHERE på VLT har forskarna nu kunnat zooma in nära spiralens mitt, och därmed kunnat erhålla de skarpaste bilderna hittills av området.

De nya bilderna har avslöjat en “knut” i spiralen, och denna tycks tyda på att en eller flera planeter är under bildning kring stjärnan. I artikeln, som nyligen publicerats i Astronomy & Astrophysics, skriver forskarna att detta mycket väl kan vara det första beviset för en koppling mellan protoplaneter och spiralstrukturer i gas och stoft kring stjärnor. De har nämligen kunnat simulera en modell för planetbildning som mer eller mindre perfekt återskapar en liknande knut.

Bilden till vänster visar spiralen kring den unga stjärnan AB Aurigae. Till höger visas de centrala delarna av spiralen, där ”knuten” är markerad med en vit cirkel. Den blå cirkeln motsvarar storleken på Neptunus omloppsbana kring solen, vilken ungefärligen motsvarar den eventuella protoplanetens omloppsbana kring stjärnan. Bild: ESO/Boccaletti et al.

I nuläget ligger observationer av detta slag i framkanten för vad som är tekniskt möjligt. Förhoppningen är att teleskop som Extremely Large Telescope (ELT) skall kunna ta vidare, och eventuellt kunna avslöja de dynamiska processer som sker i denna och liknande områden kring stjärnor med misstänkt planetbildning.

1 KOMMENTAR

  1. After reading your article, it reminded me of some things about gate io that I studied before. The content is similar to yours, but your thinking is very special, which gave me a different idea. Thank you. But I still have some questions I want to ask you, I will always pay attention. Thanks.

Comments are closed.