Upptäckten av en roterande galax som formades ”bara” 1,5 miljoner år efter big bang väcker frågor hos astronomer. Den nyupptäckta galaxen passar nämligen inte riktigt in i mallen för hur man tidigare trott att galaxer bildats.

En radiobild över den ovanliga galaxen som fått smeknamnet Wolfe-skivan. Ljuset från galaxen har tagit över 12 miljarder år att nå oss. Bild: ALMA (ESO/NAOJ/NRAO), M. Neeleman; NRAO/AUI/NSF, S. Dagnello

Det är Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA) som under sina observationer lyckats fånga nya mätningar av den intressanta galaxen som fått smeknamnet Wolfe-skivan (Wolfe Disk). Forskarna har inte studerat ljuset från galaxen själv, utan istället mätt upp det spektrum som uppkommer då galaxen absorberar ljus från en ljusstark kvasar som ligger ännu längre bort.

Tidigare när man letat efter dessa avlägsna galaxer har man koncentrerat sig på de som lyser starkast. Genom att istället leta efter de absorberande effekterna från den gas som omger galaxer får man en mer rättvis bild över galaxpopulationen i denna avlägsna epok av universum.

Några av de 66 antenner som tillsammans utgör Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA), som ligger på Chajnantor platån i Chile. BILD: ESO

När och hur de första skivformade galaxerna bildas är fortfarande en öppen fråga och har undersökts av ett forskarlag i en ny artikel i Nature (som även finns på ArXiv) med Marcel Neeleman, aktiv vid Max-Planck-Institut für Astronomie i Heidelberg, Tyskland, som huvudförfattare. 

Tidigare har man trott att galaxer bildas hierarkiskt, och rätt långsamt. Flera ansamlingar av mörk materia går samman och via sin gravitation kan de även dra till sig även annan materia. Det tar lång tid innan en diskformad galax kan bildas, eftersom det infallande materialet hettas upp av chockvågor som bildas under processen. För att en stabil skiva ska ta form, måste materian svalna, och det är oerhört tidskrävande.

Wolfe-skivan verkar visa att denna teori inte stämmer. Den formades långt före det att ett moln av materia enligt ovan skulle haft möjlighet att nå de relativt låga temperaturerna som krävs.

Wolfe-skivan enligt rymdkonstnären Sophia Dagnello. Bild: NRAO/AUI/NSF, S. Dagnello
Bildades fort: galaxen Wolfe-skivan enligt rymdkonstnären Sophia Dagnello. Bild: NRAO/AUI/NSF, S. Dagnello

Forskarna tänker sig istället att materian dragits in mot mitten via så kallade filamentära strukturer som inte resulterar i samma chockvågsscenario som annars. Detta har som följd att en stor del av materialet kan behålla sin lägre temperatur och en skiva kan bildas på kortare tid.

Det skulle kunna vara en förklaring bakom uppkomsten av Wolfe-skivan. Men allt förklaras fortfarande inte av den nya modellen. Den kvarblivna gåtan berör hur processen resulterar i en tillräckligt hög massa för att bilda en så stor galax, något som återstår för forskarna att finna svaret på.