Den mest avlägsna kvasaren med tillhörande supertungt svart hål har upptäckts. Duon bildades i universums ungdom, endast 670 miljoner år efter Big Bang. Enligt tidigare teorier är denna relativt korta tid inte tillräckligt för att ett supertungt svart hål ska hinna bildas, vilket gör denna nya upptäckt högintressant. 

De supertunga svarta hålen agerar drivkraft till universums energirikaste objekt: kvasarerna. En kvasar är en urtidsform av en galax som i samklang med ett oerhört kraftfullt svart hål i sin mitt sänder ut stora mängder energi över hela det elektromagnetiska spektret. Den nyupptäckta kvasaren, med det lågmälda namnet J0313-1806, sänder ut en energi motsvarande 1000 gånger mer än en galax i Vintergatans dignitet. 

En konstnärs tolking av kvasaren med sitt supertunga svarta hål i centrum, som driver utflödet av energi. Bild: NOIRLab/NSF/AURA/J da Silva

Det är ett internationellt forskarlag med sin tyngdpunkt i Arizona, USA, som ligger bakom upptäckten. För att observera och bekräfta att det verkligen rör sig om ett objekt av rätt typ har de använt sig av flera teleskop för att kunna fånga upp hela spektret av emission. Inblandad utrustning är bland annat det optiska teleskopet Pan-STARRS på Hawaii och det rymdbaserade teleskopet Wide-field Infrared Survey Explorer (WISE).

En illustration av WISE i omloppsbana runt jorden. Bild: NASA

Ett svart hål bildas när de tyngsta stjärnorna har använt upp allt sitt bränsle och pressas samman under sin egen gravitation. För att sedan ett supertungt hål ska bildas säger teorin att detta sker genom att många mindre hål slår sig samman. Detta är dock en mycket tidskrävande process som kräver längre tid än de jämförelsevis få hundra miljoner år som det rör sig om i detta fallet. 

– Förekomsten av ett sådant svart hål så tidigt i universums historia utmanar teorierna gällande bildandet av svarta hål. Svarta hål som skapades av de första, tunga stjärnorna skulle inte ha kunnat växa sig så här stora på bara några få hundra miljoner år*, säger Feige Wang, huvudförfattaren till artikeln, i ett mail till Populär Astronomi.

De allra yngsta kvasarerna spelar alltså en avgörande roll i vår förståelse över hur de första svarta hålen bildades och de förser oss också med ledtrådar om hur de första tunga galaxerna blev till. 

 

 

*Översatt från: ”The presence of such a massive black hole so early in the Universe’s history challenges theories of black hole formation. Black holes created by the very first massive stars could not have grown this large in only a few hundred million years.”

 

2 KOMMENTARER

  1. Your article made me suddenly realize that I am writing a thesis on gate.io. After reading your article, I have a different way of thinking, thank you. However, I still have some doubts, can you help me? Thanks.

Comments are closed.