Astronomer har hittat en liten, het exoplanet som har ett år på mindre än 8 timmar. Den ligger 31 ljusår bort från jorden, i stjärnbilden Seglen (Vela), och har fått beteckningen GJ 367b.

Planeten är en av de minsta jordlika planeterna som hittats – den väger lika mycket som en halv jord. Men den har mycket högre densitet än jorden, drygt 8 gram per kubikcentimeter jämfört med jordens 5,5 gram. Sannolikt består den nästan helt av järn, med ett tunt lager berg på ytan. Under dagen når GJ 367b 1500°C  vilket är nära varmt nog för dess järn att smälta, åtminstone på ytan.

Visualisering av hur GJ 367b skulle kunna se ut. Från Science (Doi:10.1126/science.aay3253)

Planeten upptäcktes 2019 när astronomen Kristine Wei Fun Lam från Institut für Planetenforschung vid Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt i Berlin studerade Nasa-data från satelliten Tess (Transiting Exoplanet Survey Satellite). En av stjärnorna hade ett mönster av återkommande, regelbunden minskning av ljusstyrkan – ett tecken på att en planet kretsade kring den.

Sedan användes spektrografen Harps (High Accuracy Radial Velocity Planet Searcher), som sitter på ett av teleskopen i European Southern Observatory i Chile, för att studera planetens massa. Eftersom planeten är så liten krävdes det över 100 observationer för att bestämma massan som anges vara 55 %  ± 14 % av jordens vikt.

Stjärnan GJ 367 har en ljusstyrka med en tydlig regelbunden minskning – tecken på att en planet kretsar kring den. Från Science (Doi:10.1126/science.aay3253)

Fyndet rapporterades förra veckan i Science. Artikeln har flera svenska medförfattare: Iskra Georgieva (Chalmers), Carina Persson (Chalmers), och Malcolm Fridlund (Chalmers, Onsala). De är experter på att upptäcka och karakterisera exoplaneter med fotometrisk passagemetod  och dopplerspektroskopi. GJ367b är en av de minsta planeterna som hittats hittills, säger Iskra Georgieva.  Planeter med ultrakort omloppstid drar till sig mycket uppmärksamhet från forskare eftersom de är extrema exempel på vad som är fysikaliskt möjligt inom planetfysiken. De fungerar som randvillkor och låter oss testa modeller för hur planeter bildas och rör sig, vilket hjälper oss att förstå exoplaneters demografi bättre. Sedan de första exoplaneterna upptäcktes under tidigt 90-tal har vi fortsatt att förvånas över hur otroligt mycket variation det finns bland de planeter vi nu känner till. GJ367b är ytterligare en påminnelse.

K.W.F. Lam et al. GJ 367b: A dense, ultrashort-period sub-Earth planet transiting a nearby red dwarf star. Science. Vol. 374, December 3, 2021, p. 1271. Doi:10.1126/science.aay3253.