I eftermiddags kom slutligen domen från Uppsala tingsrätt i det uppmärksammade fallet om vem som äger den meteorit som föll ned i Upplands skogar 2020. Tvisten har stått mellan markägaren som hävdat ägandeskap utifrån just marken, och upphittarna som hävdat ägandeskap utifrån allemansrätten. Nu har domen kommit: meteoriten tillhör upphittarna. Populär Astronomi ringde upp parterna på nytt för att höra hur tankarna går nu.

Markägaren Johan Benzelstierna von Engeström. Foto: Sophia Benzelstierna von Engeström

Hej Johan! Hur går tankarna kring domen?

Johan Benzelstierna von Engeström, markägare: Jag har ännu inte hunnit läsa domen eller diskutera med mitt juridiska ombud, men jag kommer att driva detta vidare till hovrätten om de väljer att ta sig an det. Jag har inget ekonomiskt vinstintresse i detta utan driver frågan av principiella skäl. Driver jag frågan vidare får det ske med hjälp av crowdfunding.

Du har tidigare nämnt att du har idéer kring att på något vis uppmärksamma själva fyndplatsen. Hur påverkar dagens beslut de tankarna?

Johan Benzelstierna von Engeström, markägare: Just nu handlar det om att ta nya tag och fokusera på den juridiska tvisten, så alla idéer om fyndplatsen får skjutas på framtiden. Till dess att den här tvisten är löst ligger ju meteoriten inlåst, så jag hoppas för alla parter att det tas vidare så fort som möjligt.

En av upphittarna, Andreas Forsberg. Foto: Andreas Forsberg/Anders Zetterqvist.

Hej Andreas! Hur känner du och Anders Zetterqvist just nu?

Andreas Forsberg, upphittare: Jag har inte hunnit läsa igenom hela domen än, men enkelt sammanfattat så känner jag en enorm lättnad. Det har varit en väldigt jobbig press det här, jag kunde inte fantisera om hur jobbigt det är att hamna i en tvist. Det är heller inte direkt billigt och det har hela tiden känts som att det var 50/50 hur utgången skulle bli. Varken vi eller Johan har känt oss säkra på något, men av det lilla jag hunnit läsa av domen känns det de kommit fram till ganska vettigt med tanke på att lagstiftningen för meteoriter befinner sig i en gråzon. Sedan vet vi ju inte om det slutar här, det får man ha i åtanke.  

Vad händer nu med meteoriten?

Andreas Forsberg, upphittare: Jag pratade med Naturhistoriska riksmuseet igår och de sade då att så länge domen inte hunnit vinna laga kraft så kommer de inte lämna ut den till någon. De kommer ligga fortsatt fryst på museet, tills vi vet om tvisten går vidare eller inte. Om målet drivs vidare kommer vi behöva hitta folk som kan hjälpa oss ekonomiskt, annars kommer det inte att funka.

Domen

I ett pressmeddelande uppger Uppsala tingsrätt följande:

Tingsrätten har ansett att en nyss fallen meteorit inte har någon varaktig anknytning till jorden eller fastigheten och inte heller kan förväntas finnas kvar på fastigheten under en längre tid.

– Tingsrätten gör sammantaget bedömningen att en nyss fallen meteorit inte är en del av fastigheten som den har landat på, säger rådmannen Markus Tengblad.

Parternas argumentation i målet har till stor del handlat om allemansrätten och om upphittarna med stöd av den kunnat bli ägare till meteoriten. Tingsrätten anser inte att allemansrätten är tillämplig beträffande nyss fallna meteoriter.

– ­En nyss fallen meteorit kan inte anses utgöra en sådan naturprodukt som omfattas av allemansrätten. Allemansrätten har däremot betydelse på det sättet att den ger en rätt för var och en att leta efter meteoriter på annans mark, så länge fastigheten inte skadas. Detta gäller oberoende av en meteorits värde, säger rådmannen Markus Tengblad.

För att någon ska bli ägare till lös egendom som inte har någon ägare krävs att egendomen tas i besittning. Fastighetsägaren kan inte anses ha fått meteoriten i sin besittning bara genom att den har landat på hans fastighet. Äganderätten tillfaller i stället den som hittat meteoriten och i samband med det tagit den i sin besittning.

I den sammanfattande bedömningen av domen står att läsa:

När meteoriten hittades var den inte en del av fastigheten den låg på utan lös egendom utan någon ägare. Svarandena har haft rätt att ta med sig meteoriten och har genom att ta den i sin besittning blivit ägare till den. Refvelstas (markägarens, red.anm.) talan om bättre rätt till meteoriten ska därmed avslås.

 

2 KOMMENTARER

Comments are closed.