Bild: NASA/JPL

Dalarna i den centrala Deuteronilus-Protonilus på Mars från Viking (Bild: NASA/JPL)

Rymdsonden Viking har nu lyckats ta högupplösningsbilder på ickepolaris på Mars. Dessa tros vara isklippor och inte glaciärer, och tros ha formats genom att den marsianska polarisen har rört sig från polerna. Bland de nyligen observerade mönstren på Mars finns flödesmärken och isspillror som är mycket jordlika.
Pressmeddelande hos Geological Society of America